DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

 
Fra Arkivet
 
Grunau Baby II B, 94-942, OY-DXZ
Skrevet af Erik Riis Klausen, Næstved
Flyet blev bygget i 1948, og jeg fløj første gang med det den 11. juli 1958 på FSN Karup. Jeg flyttede siden til FSN Værløse, og det samme gjorde 94-942. Jeg fløj med 94-942 i hele 1959 og 1960. På det tidspunkt havde vi 2 stk. Baby på FSN Værløse (p4-p42 og 94-944).
Silkeborg Flyveklubs gamle spil
En beretning skrevet af Ib Wienberg
Spillet tilhørte Silkeborg Flyveklub og var bygget på et Chevrolet chassis fra en bus - omkring årgang midt i 30'erne - og som havde kørt på ruten Silkeborg - Ludvigslyst i sine bedste dage. Den oprindelige ide var vist..
Flyvning i 50'erne
skrevet af Carsten Thomasen i Herning Svæveflyveklubs jubilæumstidskrift
Som 16-årig fik jeg mit livs første flyvetur! Året var 1951, og det foregik på Skinderholm i Viborg Svæveflyveklubs 2G, som Herning Svæveflyveklub havde lånt. Historien forud var, at jeg vist altid har..
Den danske Svæveflyveskole 1938 - 1939
Skrevet af Jens Nielsen i Hjørring Svæveflyveklubs jubilæumsblad i 1998
Jens var i en årrække æresmedlem i Hjørring Svæveflyveklub. Initiativtager til dette projekt var Willy Jensen, der senere tog navneforandring til Waisham..
Svæveflyveforeningen Falken
Skrevet af Ole Ring Nielsen i Hjørring Svæveflyveklubs jubilæumsblad i 1998
Takket være en fornuftig disposition fra denne svæveflyveklubs bestyrelse er der bevaret en hel del materiale om klubben..
For næsten 50 år siden
Skrevet af Eli V. Nielsen
Jan Andersen fortæller i sin formandsberetning, hvordan TYR og Christian Lund i Birkerød Flyveklubs Kranich II, OY-AXM, den 15. juli 1956 svævefløj fra Sandholm til Beldringe på Fyn en distance på 138 km heraf ca. 30 km over Storebælt og samtidig satte 2 Danmarksrekorder for tosædede fly..
Over Storebælt i Kranich
fortalt af Christian Lund
Sidst på formiddagen kom jeg ud på flyvepladsen, hvor flyvningen var godt i gang. Kranichen var ved at blive gjort klar, TYR havde lugtet termik, vejret var fint med frisk vind fra nordøst, og cumulusserne var begyndt at skyde frem..
Fra en flyvedag 22. maj 1961 i Københavns Svæveflyveklub
Skrevet af Børge O. Hansen
På dette tidspunkt fløj man fra 2 pladser, nemlig Roskilde Eksercerplads med spilstarter og fra Allerød Flyveplads (Møllemosen) med flyslæb..
Hvordan svæveflyvningen startede i Frederikshavn
Fortalt af Eskild Markussen
Den første svæveflyvning fandt sted i de sidste krigsår. De tyske tropper foretog spilstarter på Knivholt, og vi var en del unge mennesker, som med misundelse så dem flyve højt og længe. Vi mente, at vi kunne overtage det fine materiel efter krigen..
Beretning om Aarhus Svæveflyveklub aktiviteter under krigen
fortalt af Holger Nielsen
Den egentlige flyvning begyndte i 1942, hvor Dansk Svæveunion indkaldte til to landslejre. De første fandt sted der, og alle lejrene blev ledet af flyvere fra Værløse. Her skal nævnes løjtnanterne Jørgensen og Berg, som de afholdte og dygtige ledere. Hvor Berg fungerede, herskede militær diciplin. Dagens program blev dikteret hver morgen for os med et højt "hør efter"..
Klubliv i Herning Svæveflyveklub 1959 - 1972
Skrevet til klubbens jubilæumstidsskrift i 1995 af Ove B. Hillersborg.
Jeg begyndte at dyrke svæveflyvningens ædle kunst i juni 1959, og selv om de 36 år, der er gået, ikke lyder af så meget, så er der alligevel sket en fantastisk udvikling i den forløbne tid fra Polyttens tid til Duo Discus æraens start. Men jeg kan nu roligt fastslå, at jeg ikke har fløjet i "de gode gamle dage", for det var der allerede nogle andre, der forlængst havde gjort før mig. Til gengæld bestod en kasse øl dengang af 50 gode flasker øl og ikke som nu en husholdningsæske med 30 flasker humle..
13. maj 2007 - 80 års dagen for første glideflyvninger i Polyteknisk Svæveflyvergruppe
Skrevet af Henrik Heikel Vinther, PFG
- alligevel forløb denne mærkedag ganske upåagtet!.
 Selv om Einar Dessau og John E. Nyrup allerede før første verdenskrig foretog forsøg med glidefly i Dyrehaven og ved Søndervig, regner man dog med, at dansk svæveflyvning først begyndte rigtig i 1927 med Polyteknisk Svæveflyvergruppes glideflyvninger ved Rågeleje..
Materialestykliste Baby II A
Her finder du en indkøbsliste til materialerne til en Grunau Baby II. Firmaet eksisterer stadig, dog ikke på den adresse, der vist på listen..
Materialestykliste SG38
Her finder du en indkøbsliste til materialerne til en SG38. Firmaet eksisterer stadig, dog ikke på den adresse, der vist på listen..
Lidt historie om Grunau Baby II B, OY-68, senere OY-VAX
Skrevet af Ove Nesdam 5. marts 2018
Jeg har skrevet beretningen med støtte fra: Flyv, lokalbladet Vestegnen 31. august 2005, Jens Christoffersens skrift: Om hvordan man redder en baby fra skrotning, og mine egne erindringer..