DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Om DaSK

OmDaskFrise

Det er en ny DaSK-hjemmeside du ser her. Indholdet er stort set som på den hidtidige, enkelte tekster er fornyet, mens der er redigeret lidt i andre, ligesom der fremover vil blive tilføjet nyt indhold og forældet vil blive fjernet.

Kimen til Dansk Svæveflyvehistorisk Klub blev lagt sammen med dansk svæveflyvnings start i slutningen af tyverne. De fleste svævefly op til midt i halvtredserne var klubbyggede eller hjemmebyggede. Ganske få var fabriksbyggede og langt de fleste konstruktioner var tyske. Versailles freden i 1919 forbød konstruktion og flyvning med militærfly i Tyskland. Derfor var Tyskland langt foran andre lande i udviklingen af svævefly. 

Kongelig Dansk Aero Klub (stiftet 1909) og Dansk Svæveflyver Union (stiftet 1934) solgte byggetegninger. Af skoleglidere blev der bl.a. bygget Stamer-Lippisch, Grunau 9 og SG-38 og af mere avancerede typer bl.a. Hütter 17, Grunau Baby og DFS Olympia. Alle nævnte fly er tyske konstruktioner. Også i Danmark blev der udviklet skoleglidere til selvbyg i denne tidlige periode: 2G, KZ G1 og Polyt I/II.

Var et havari så omfattende at det ikke kunne betale sig at genopbygge, gav stumperne ofte næring til et St. Hans bål.

Omkring 1970 kom de første glasfiberfly til Danmark med bedre præstationer, mindre vedligehold, men også dyrere end traditionelle fly, bygget af træ, lærred og stålrør. Alligevel var der fart i udskiftningen og mange træfly stod i et hjørne af en hangar og forfaldt eller blev gemt væk.

Fremsynede svæveflyvere fandt sammen med det formål at bevare nogle af de gamle svævefly inden de gik op i råd og efter mange diskussioner, møder og et langstrakt forarbejde, blev Dansk Svæveflyvehistorisk klub stiftet den 20. februar 1988. 

Nu var der stiftet en klub uden faciliter. Ingen hangar, intet værksted, intet klublokale, men det lod man sig ikke stoppe af. 

De første restaureringsemner var allerede fundet og de blev uddelegeret til grupper rundt om i svæveflyveklubberne. 2G’en OY-100 tog Viborg sig af. Rød Baby OY-DAX gik til Silkeborg. Fynboerne tog sig kærligt af OY-FEX, EON Olympia, som før den blev civil, tilhørte Flyvevåbnet og Polyt 2 blev restaureret af en gruppe i Billund.

Det var starten på DaSK og den videre historie kan læseren følge andre steder på hjemmesiden.