DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Flypark

Gennem opkøb, donationer og tilsagn råder DaSK over mere end 40 svævefly af typer, der har været anvendt i Danmark.

Nogle af flyene er luftdygtige, andre på vej til at blive det, eller er i så ringe forfatning,

at et stiille liv som museums-/udstillingsfly er bedst.

Nogle af flyene ejer DaSK andre ejes af private, der enten selv flyver flyene eller stiller dem til rådighed for DaSK-medlemmer.

De luftdygtige fly benyttes både i Danmark og på skift ved veteransvæveflystævner i udlandet, bl. a. ved

det årlig Internationale VGC Rally.

Når DaSK vurderer at have tilstrækkelige eksemplarer af en bestemt type til at sikre denne types historie i Danmark,

kan yderligere eksemplarer indgå i handler for at skaffe fly, som mangles.

Ved klik på kategorierne i menupunkterne i boksen, kan man se, hvilke fly, der er i de forskellige kategorier.