DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Billedgalleri 18

27-02-2018


Da det blev vinter, tog vi Petersbænken ind i hangaren, så den også kunne gøre lidt nytte her.
Her er det Pjuk, der sidder her.

 

 

 

 

 

På værkstedet er en lille gruppe ved at klargøre de fly, vi skal anvende i 2018, der skal smørres og poleres samt laves evt. mindre reparationer af overfladerne. På flere af flyene er gangtiden på selerne udløbet, og der er bestilt nye eller reparation af de gamle seler.

 

 

 

 

 

Alt skal kontrolleres og dokumenteres. Her er Jørgen i gang med kontrollen af kontrollantens arbejde, inden der til sidst kan udstedes en ARC.

 

 

 

 

 

Så er XED netop kommet ind i værkstedet, og der er straks en flok, der går i gang med den.

 

 

 

 

 

Som de andre fly, vi arbejder med i øjeblikket, er der ikke noget at udsætte på dem, bortset fra gangtiden på selerne og et instrument, der skal sendes til reparation eller udskiftes.

 

 

 

 

22-03-2018

Erling Rasmussen har fået fremstillet et par informationstavler, som er ved at blive opstillet ved vestfacaden.

 

 

 

 

 

På værkstedet arbejdes der fortsat med at klargøre flyene, så de kan synes.

 

 

 

 

 

I det lille værksted er der monteret en masse slabe, der er tiltænkt opbevaring af diverse ting til de enkelte fly.

 

 

 

 

 

28-03-2018

Vi er nu gået i gang med at få Gövier OY-DXE, som vi fik fra Robert Nielsen, gjort luftdygtig igen. Arbejdet forventes at vare flere år, da der er meget, der skal omlimes. Umiddelbart ser hovedbjælken sund ud fra vingeroden til krængeroret, Alle ribber og bremsekasser skal omlimes og enkelte dele skal helt udskiftes. Alle beslag bliver afmonteret. De skal derefter renses for al gl. maling og inspeceresfor slidtage.

 

 

 

 

 

Den jig, der blev anvendt under genopbygningen af OY-MUX, er nu kommet til Arnborg. Den skal anvendes under arbejdet med vingerne. Ved vingeroden skal de første næseribber udskiftes, de øvrige ribber ser ud til at være intakte, men de skal omlimes med aerodux. Alle ribber er limet med sort Kaurit, som ser ud til at have passeret sidste salgsdato.

 

 

 

07-04-2018

I tirsdag begyndte vi monteringen af vingerne på den jig, som blev hentet for nylig. Det ser måske lidt voldsomt ud med alle de huller i beklædningen, men beklædningen skal alligevel udskiftes senere.. Det næste, der skal ske, er en nøje gennemgang af limen i næseribberne. Vingerne er limet med sort Kauritlim, som mange steder har mistet styrken.

 

 

 

 

 

Venstre vinger er ved at blive klargjort til montering på jiggen. Samtidig er kroppen kommet ind i værkstedet for inspektion, der er også meget, der skal udbedres på den.

 

 

 

 

 

Så er inspektionen indledt.

 

 

 

 

 

31-07-2018

Så lykkedes det endeligt efter megen besvær at få papirer på vores Ka 2B, OY-XEO. Flyet blev straks taget i brug til en del flyvninger.

 

 

 

 

 

Så er starten gået på en ny æra for det gamle fly i DaSK regi. Vi forventer at få megen glæde af flyet.

 

 

 

 

15-09-2018

Så lykkedes det at få en hangflyvningsdag på hangen ved Lønstrup. Det var ekstra fint, da det i år er 30 år siden at DaSK første gang fløj fra Lønstrup.
Ofte er vestenvinden fremherskende, men statistisk set er det ikke så tit, at vinden lige har en retning mellem 250 og 330 grader fra vest (290 er den optimale) i september måned, på en weekenddag.
I år lykkedes det lørdag den 15/9, hvor vinden var stik vest.
Set i bakspejlet ser det ud til at de elektroniske medier fungerer i forhold til at holde medlemmerne orienterede om, hvornår der flyves.
Vi annoncerede om torsdagen at der skulle flyves hvilket gav en del tilbagemeldinger om deltagelse.
Vi havde besluttet at medbringe fire fly. To stk. tosædede (Bergfalke og Rhönlerche), samt to stk. ensædede (Baby).
Flyene var pakkede på forhånd, så dem der havde givet tilsagn om at transportere mødte op på Arnborg om morgenen kl. 6.30, hvor vi spændte for og drog nordpå.
Der er immervæk et stykke vej derop så vi var fremme lidt før det annoncerede briefing tidspunkt kl. 10.00.

Der var byger undervejs derop, men da vi nåede frem var det tørvejr, og vinden i det rigtige hjørne.
Vi fik spændt flyene op, hvilket vi alle ved tager lidt tid med de gamle fly, men 11.44 gik første start og så gik det ellers løs resten af dagen.

 Finn Ove Jensen havde på vanlig vis sørget for aftale med landmanden som ejer marken, og at spillet var kørt frem og i toptunet tilstand til dagen.

 

 

 

 

 


Finn er en af de vigtigste personer for at få hele arrangementet til at lykkedes. Han har været en solid støtte i alle de år arrangementet har været afholdt. Stort tak for det til Finn.

 

 

 

 

 

 

Der var 9 - 10 m/sek. vind hele dagen. Det er ikke voldsomt meget, men lige nok til at hangen kunne bære fra Lønstrup til Løkken, en distance på ca. 9 km.
De fleste valgte dog kun at benytte den højeste del af hangen som går fra Lønstrup til Nørre Lyngby (ca. 6 km.)
Lønstrup hangen er en meget anerledes måde at flyve på. Det kræver den del tilvænning at flyve i stærk blæst, i lav højde, fra en meget lille flyveplads (mark).

 

 

 

 

 

Hele sceneriet, blæsten, klitterne, brændingen, skumtoppe på vandet, fuglene og flyvehøjden er noget andet end vi er vant til, men også det det som det flyvningen fascinerende.

 

 

 

 

 

Det blev til 21 starter, 17 timer og 46 minutter. 16 personer fik fløjet.
Tak til alle for en god dag.

 

 

 

 

 

23-09-2018

I tirsdags blev vores Polyt 3 kørt over til maleren. Nu skal der afdækkes alle de steder, der ikke skal have samme farve som kroppens overflader.

 

 

 

 

 

Alle rorflader ligger klar til maleren.

 

 

 

 

 

 

 

Alle overflader af træ bliver grundet først.

 

 

 

30-10-2018

Jais er ved at afrette vingeribberne, det er et større arbejde, da vingerne tilsyneladende ikke er bygget helt så nøjagtige, som de nu skal fremstå.

 

 

 

 

 

Renovering af kroppen er også et omfattende arbejde. Alle beslag har været afmonterede, efter kontrol er de afrenset for gammel maling, derefter konserverde, malde og til sidst genmonterede.

 

 

 

 

13-11-2018

Så er det blevet efterår, og der ryddes op i hangaren, Delfinen skal vejes, inden vi skiller den ad for vinteren. Vi mangler stadigvæk, at Trafikstyrelsen godkender vores vedligeholdesorganisation for annex II fly.
Alle ydervægge skal friholdes i 3-4 m bredde ud fra væggene, da de skal isoleres i løbet af vinteren

 

 

 

 

 

Der arbejdes fortsat på kroppen på vores Gø-vier, der er mange småting samt nogle store ting, der skal ordnes. I kroppen er der endnu nogle store huller, som er lavet for at kunne inspicere kroppen indvendig.

 

 

 

 

 

På vingerne arbejder vi stadigvæk med at rette torsionsribberne af på oversiden. Når dette er klaret, er der et tilsvarende arbejde på undersiden.
På vingeribberne bag hovedbjælken skal stort set alle de små lasker udskiftes. I bremsekasseområdet skal alle trædele omlimes, krydsfineren skal udskiftes. Det er et udsat område med hensyn til fugt. I området ved diagonalbjælken skal der opbygges nye ribber, da de gamle er fugtskadet. Inden længe afmonteres alle metalbeslag, da de skal renses for gammel maling, efterses og males igen.

 

 

14-12-2018

På værkstedet arbejdes der fortsat med vinger og krop til Gövier. Hullerne i kroppen er snart lukkede, men der mangler en del arbejde på sideroret. Desuden er der nogle beslag, som endnu ikke er monterede.
Lige efter nytår forventer jeg, at vi bytter om på vingerne, så vi kan komme i gang med undersiden af dem. Der er meget arbedje med at rette næseribberne op samt omlime alle lasker på ribberne. Bremsekasserne bliver delvis fornyet, da der konstateret fugtskader i området.
Alle beslag er ved at blive afmonterede, da de skal renses for maling og kontrolleres før senere genindbygning.

I hangaren er flyene flyttet fri af ydervæggene, da arbejdet med at isolere væggene begynder først i januar. Vi skal selv udføre noget af arbejdet og et tømrerfirma laver resten.