DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Hangarbyggeriet, fortsat.

 

27-02-2014

Efter en vinterpause er vi nu startet op igen med klargøring af tagtømmeret. 2 arbejdshold har søndag og mandag monteret alle gerberbeslag på tagåsene, så nu er vi klar til næste trin den 11. marts 2014, hvor Give Stålspær rejser hele stålkonstruktionen.

Der skulle to mand til at overvåge, at den tredie mand monterer beslagene.

 

 

 

 

 

 Så er de fleste monteret.

 

 

 
 
 
 

 Det var så det, alt tømmeret bliver stablet på betonen og afdækket med plastik.

 

 

 

 

 

11-03-2014

Der males underbeklædning af sideudhænget. Pladerne monteres på øverste vægås og op under udhængsåsene.

 

 

 

 

Den yderste tagås bliver synlig, så her skal der også males før monteringen.

 

 

 

 
 

Så er der frokostpause.

 

 

 

 
 
 

De første stålrammer, der rejses, er de rammer, der er monteret med vindafstivninger

 

 

 

 
 

Den sidste stålramme i sydgavlen rejses, her er rammen lidt anderledes, da den rejses på de lodrette gavlsøjler.
Kl. ca. 1530 var nordgavlens søjler m.v. også på plads. Og så gik vi løs på de traditionelle røde pølser og øl.

 

 

 

 

23-03-2014

Foto: Per Enggaard

Kaffepause. Det er skam kaffe i glassene.

 

 

 

 

Foto: Per Enggaard

Den stolte formand udbringer et leve for byggeriet.

 

 

 

 

Foto: Per Enggaard

Og så gik vi løs på de røde pølser og de grønne flasker.

 

 

 

 
 

Foto: Per Enggaard

Tømrerne er halvt færdige med oplægning af tagåsene, det klarede de på 2 dage, men de har også noget godt grej til det.

 

 

 

 

Foto: Per Enggaard

Så er åsene monteret på stålrammerne, og vi er langt fremme med montering af vægåsene.

 

 

 

 
 

Foto: Jørgen Korsgaard.

Rejsegildet er meget nært forestående. Johannes og en af tømrerne er ved at fastgøre kransen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-03-2014

Niels Peder Møller og Hans Nørgaard diskueter en detalje på sydgavlen

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Så er der kommet tag på sydsiden, og tømrerne er over middag gået i gang med østsiden. I formiddags blev de sidste tagrende monteret. Underbeklædning af facdeudhænget udføres i samme arbejdsgang som tagbeklædningen.

 

 

 

 

27-03-2014 

Så er vi gået i gang med vægplademonteringen, og vi er kommet et godt stykke frem i dag.
Ca 12-13 DaSK-medlemmer deltog i arbejdet

 

 
 
 
 

Ved frokosttid var lidt over halvdelen af den ene facade beklædt, resten af dagen gik det lidt langsommere, da der er meget ekstra tilpasning om vinduer og døre i den ende, hvor der skal indrettes værksted, depot og opholdsrum. På taget blev tømrerne færdige med tagpladerne, og der mangler blot ca. 10 m rygning. Kloakarbejdet er næsten færdig, og vandtilslutningen er også klaret.

 

 
 

Arbejdsholdet på gavlbeklædningen har også 1 dør og 4 vinduer, som beklædningen skal tilpasses omkring.

 

 

 

 
 

Det kræver en del snak og overvejelser i forbindelse med arbejdet.

 

 

 

 

 

Foto: Nils Møller.

Kaffepause, hvor Ove Sørensen kom med wienerbrød, tak for det.

 

 

 

 

Foto: Nils Møller.

Her udveksles der vist røverhistorier eller lignende.

 

 

 

 

Foto: Nils Møller.

Her kom vi til på gavlen efter første dag. På sydvæggen mangler vi fra det første vindue og hen til gavlen.

 

 


01-04-2014

Så udføres det sidste pladearbjede. Nu mangler der kun porte, døre og vinduer. Vinduer og døre forventes monteret i næste uge.
Der mangler dog montering af diverse afslutninger m.v.
Det er kun ca. 3 uger siden, vi fik rejst stålrammerne, så det er gået stærkt med arbejdet.
Vi er da også lidt stolte over resultatet indtil nu.

 

 
 

Det sidste tagnedløb monteres.

 

 

 

 

 
 

Erling Rasmussen har udført dette gavlmotiv, som vi hængte op sidst på dagen.

 

 

 

 
 

Hangaren, som den ser ud, da vi var færdige i dag.

 

 

 

 

08-03-2014

I går blev vinduerne og dørene monteret i væggene, så nu mangler vi kun begge porte.

På torsdag er det meningen, at gulvet skal slibes for små ujævnheder.

 

 

 
 

Sydgavlen med vinduer.

 

 

 

 

 

10-04-2014

Der bliver støbt en 8 m dyb forplads i portens bredde (16 m). Vi fik lavet alt det forberedende arbejde i dag, og i morgen kl. 0730 kommer der beton.

 

 

 

 
 

Inde i bygningen skal gulvet slibes, og det støver en del. Senere er det meningen, at gulvet skal påføres en støvbinder.

 

 

 

 

Hjørneinddækningerne skal fremstilles efter mål, og det var lige en opgave for Johannes og Jørgen.

 

 

 

 
 

Fremstilling af hjørneinddækninger.

 

 

 

 

 

13-04-2014

Forpladsen blev støbt i fredags. I dag er det nye beton slebet. Betonpladen er støbt med ca. 1 cm fald pr. m væk fra porten. I dag blev jorden på begge langsider fræset og tilsået med græs. Vi havde stor hjælp af Poul Erik Jensen, der stillede med det nødvendige udstyr.
Den endelige planering omkring forpladsen skete med håndkraft, så nu er der klar til såning af græs. Det gør vi også pr. håndkraft.

 

 

Slibning af forpladsen stod Jørgen Thomsen for.

 

 

 

 

 
 

Per Pedersen og flere var i gang med finregulering af terrænet omkring forpladsen.

 

 

 
 
 
 

Inde i hangaren er Per Enggaard igang med støvsugning af det slebne gulv. Selvom vi havde fejet gulvet, var der meget slibestøv tilbage. Det skal helt væk, før vi kan påføre en gang støvbinding.

 

 

 

 

06-05-2014

 

Så er der lukket! Der mangler nu låseanordninger og diverse styreruller
o. l. forneden. Desuden skal portene justeres ind, så de kan køre optimalt.

 

 

 

 

07-06-2014

Så er hangaren blevet taget i brug. Vi er i gang med at flytte de fly, der skal bruges under VGC Rallyet, til Arnborg for klargøring og inspektion.

Under DM har vi midlertidig givet husly til et par slæbefly.

Næste etape af byggeriet bliver opførelse af indvendige lokaler til værksted, depot og opholdsrum samt et toilet. Vi regner med at begynde på dette i løbet af efteråret, og samtidig skal vi have tømt de nuværende lejede lokaler for gamle fly og andre effekter.

Vi er knap nok selvfinancerende, så vi er derfor modtagelig for et hvert bidrag, så vi ikke skal have større banklån.
Selv om vi forventer et overskud på VGC Rallyet, er der stadig brug for al den hjælp, vi kan få af enhver art.

 

Det er meningen, at vi vil ophænge nogle af de letteste fly under taget, da vi så kan have flere fly opspændte
På billedet er der to fly p.t., men det er ikke nødvendigvis disse, der skal hænge der.

 

 

 

 

22-06-2014 

Så er vi begyndt at hente fly hjem til hangaren, både færdige og ikke helt færdige fly. Baby'en til højre er OY-VAX.

 

 

 

 

 Vi regner med at hænge op til 6 lette fly op under taget.

Den 25. juni henter vi 2 G, OY-ARX hjem fra Rom, hvor den har været det sidste halvandet år.

 

 
 
 
 

 

Så er OY-DYX delene hentet hjem fra Lemvig, Holstebro og Billund, det er tanken, at dette fly skal op at hænge under loftet.

 

 

12-10-2014


Så er etape 2 af byggeriet gået i gang. Og det vil gå stærkt, hvis vi fortsat kan være så mange beskæftigede som i de første gange, hvor vi var 17-19 personer i gang.
Ydervæggene er beklædt med vindpap og de første 100 mm isolering. tømmeret i den bærende væg mod hangarområdet blev samlet og rejst. Dampspærre og 1 lag pladebeklædning er ligeledes monteret. På ydervæggene er der monteret 125 mm reglar, hvor vi senere isolerer med ekstra 100 mm, når elektrikeren har trukket ledninger.
Vi regner med at fortsætte fast hver tirsdag indtil videre.
Der vil inden længe komme nogle billeder fra arbejdet.

12-11-2014

Så er opbygning af væggene begyndt.
Alle vægge bliver samlet i elementer inden opstillingen.
Samtidig er et andet hold i gang med at isolere ydervæggene.

 

 

 
 

Det sidste vægelement bliver monteret på ydervæggene, som er isoleret med 200 mm glasuld.

 

 

 

 
 
 
 

Så er vi i gang med at oplægge bjælkelaget. Tømmeret er samlet i fuld længde før oplægningen, så der skulle mange i sving.

 

 

 

 
 
 

Så er der spisepause.

 

 

 

 

 

23-11-2014

 

Da tømmeret er ret langt, ca. 11 m, skal det løftes fri af væggene under flytningen, og til dette formål er fejekostene gode.

 

 

 

 

 

Dampspærren er nu sat op, det sidste loftsunderlag opsættes. Nu kan arbejdet med loftsisoleringen (250 mm) begynde, såsnart det sidste el-arbejde er udført.

 

 

 

 
 

De fleste vægplader (1. lag) er skruet på, der mangler kun lidt tilpasningsplader foroven.
Næste skridt er påskruning af cementgipspladerne på alle væggene, dette arbejde er allerede påbegyndt i rummene inde bag denne væg.

 

 

 

 

20-12-2014

 

Der monteres gisplader på alle væggene. Her er det i et depotrum.

 

 

 

 

 

Så fremstilles der trappe, så vi kan komme sikkert op på dækket, hvor der skal være depot for alle de effekter og fly, som vi har haft i depoter rundt omkring.

 

 

 

 
 

Her er så den færdige trappe. Efterfølgende måtte vi flytte den lidt til venstre, da gelænderet ellers ville være i vejen, når der skal hejses ting derop med løbekranen. Der bliver inden længe monteret rækværk på dækket. På et tidspunkt i det nye år bliver dækket udvidet til dobbelt størrelse, men lige nu er det værkstedsrummene, vi har travlt med.

 

 

 
 

Som på næsten enhver arbejdsplads holdes der julefrokost, og vi skulle ikke holdes os tilbage. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med god mad og efterhånden ogs gode historier og skrøner.