DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

DaSK's nye hangar på Svæveflyvecenter Arnborg

22-11-2013.

Hangarbyggeriet er nu skudt i gang. Den 21. november 2013 satte landinspektøren grunden af sammen med et par DaSK medlemmer.

Hvis vejret vil vise sig fra den milde side, bliver sokler og gulv støbt i nær fremtid. Byggeriets etape 1 skal efter planen stå færdig til maj 2014. Planen er at vente med etape 2 til efter VGC Rallyet i første halvdel af august 2014. Vi forventer at kunne stille pladser til rådighed for både danske og udenlandske deltageres svævefly mod betaling efter samme retningslinier som ved tidligere års VGC rallyes.

For at kunne holde udgifterne nede, vil vi i en vis udstrækning selv udføre nogle af opgaverne efter aftale med entreprenøren.

03-12-2013

Tidligt i morges startede selve byggeriet med flagsignaler fra Johannes Lyng.
Der kommet 2 store entreprenørmaskiner, så der vil hurtigt ske noget.

 

 

 
 

Det tog ikke lang tid at klare. Det er nu godt, at vi ikke skulle i gang med skovl og trillebør, det ville tage lang tid og et større kvantum øl.

 

 

 

 

Der skal bruges ca. 300 m3 sand til afretning og nivellering, da grunder hælder bagud med næsten 50 cm, men vi var heldige at finde gode sandforekomster lige syd for. Hullet bliver fyldt op med den overskydende muldjord senere.

 

 

 

Gummigeden er i fuld gang med at køre sand ind på grunden.

Så det varer nok ikke længe, inden vi skal i gang med soklerne, vi har lovet at stille mandskab til rådighed, når fundamentsblokkene skal fordeles og senere fyldes op med beton.

 

 

 07-12-2013

Johannes har indkaldt til hjælp med støbearbejde på torsdag den 12. december. Vi skal fordele fundamentsblokke, som støbefirmaet monterer. Vi skal så hjælpe med at fylde dem op med beton.

10-12-2013

Vores entreprenør har meddelt, at det først bliver fredag den 13. december, at vi kan komme i aktion.

13-12-2013

Allan og Per er ved at montere fundamentsblokke på den vestlige langside.

 

 

 
 
 

Og så er den sokkel lavet. På mandag bliver blokkene fyldt ud med beton.

 

 

 

 
 

Så bliver det sidste læs beton i dag leveret direkte på blivende sted.
Hvis alt går efter planen, skal gulvet støbes på torsdag, kun meget dårligt vejr kan vælte planen.

 

 

 

19-12-2013

I dag fik vi støbt hele gulvet, ca. 1.040 m2, med flydebeton, som er delvis selvnivelerende. Det regnede hele formiddagen, men omkring kl. 1200 blev det tørvejr, og så gik det løs, der skulle bruges 105-110 m3 beton, som skulle lægges ud efterhånden, som betonbilerne kom med det. På et tidspunkt havde vi 4 betonbiler på pladsen på en gang. Foruden Allan Madsen og hans 2 dygtige medarbejdere var vi ca. 6 DaSK-medlemmer, der skulle gå til hånde, blandt andet med at glatte det udlagte beton, først på den ene led og derefter på den anden led, i alt knap 2.100 m2. Det var faktisk ret hårdt arbejde, og vi følte os også godt brugte, da vi ca. kl. 1700 blev færdig med det i skæret fra billygterne.

Næste dag, når man med forsigtighed kan gå på gulvet, skal der rilles op efter Allans anvisninger.

 Den første beton udlægges.

 

 

 
 
 

 Så kører det bare efter Allans anvisninger.

 

 
 
 
 
 

 Der ventes lidt utålmodigt på det sidste beton. Klokken er nu 1645, og det er blevet mørkt.

 

 
 
 
 
 

Så blev vi færdige med den sidste del af gulvet kl. 1715, og vi kunne gå til en velfortjent fyraftensbajer

 

 

Gulvet skal nu hærdes af, inden vi kan få rejst stålrammerne, dette vil efter planen ske i februar, men inden skal vi have klargjort al tømmeret med gerberbeslag (sømbeslag), og det vil der nok gå en del tid med i januar.

21-12-2013

Nu er betonen blev så hård, at man kan gå på den. Så nu skal fladen skæres op i felter for at minimere ikke ukontrollerbare revnedannelser.
Som det vist kan ses, var det ikke ligefrem tørvejr under arbejdet.

 

 

 

Næste arbejdsopgave, hvor vi deltager, vil være at påsømme gerberbeslag på tag- og sidetømmeret, så al tømmeret er klar den dag, hvor stålrammerne bliver rejst.