DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Registrering: OY-BXU Type: PIK 16 Vasama Årgang: 1965 Fabrikat: Finland Cn: 36 Kategori: 1 Spændvidde: 15,00 meter Længde: 6,6 meter Vægt, tom: 217 kg Vægt, fuld: 330 kg Glidetal. 1:30 ved 85 km/t Min. synkehastighed: 0,63 m/sek ved 78 km/t Max hastighed: 230 km/t Stallhastighed: ? km/t Max hastighed i spilstart: ? km/t Max hastighed i flyslæb: ? km/t


BXU blev købt som fabriksny af Vejle Svæveflyveklub i 1965 og solgt i 1979. Den har siden haft skiftende ejere. Sidste flyvning var i 1996. Den var tilsyneladende glemt af ejerne, efterladt i en trailer på Arnborg. Den blev omkring 2009 "fundet" af Ebbe Jacobsen fra Vejle, som sørgede for, at den kom i opbevaring under bedre forhold. Da ejerforholdene var bragt i orden i løbet af foråret 2015, gik en gruppe af Vejle medlemmer i gang med at restaurere den. Det viste sig, at den var i bedre stand end frygtet. Restaureringen var tilendebragt i for-sommeren 2016, hvorefter den fik sin anden luftdåb, som fandt sted i Meschede, Vejle Svæveflyveklubs venskabsklub i Tyskland. Den var repræsentant for Danmark ved VGC 2016 stævnet i Finland, hvor der var yderligere 2 eksmplarer af typen repræsenteret.