DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Lidt historie om vores danske Polyt III  - af Erling Rasmussen

Konstruktionen af Polyt III blev påbegyndt i 1951. Man havde på det tidspunkt erkendt, at skoling på tosædede fly var det mest sikre og rationelle.

Der blev forsøgt at få licens til at bygge en CM 25 S, men projektet måtte opgives på grund af manglende godkendte tegningniger.

I stedet gik konstruktionsafdelingen med Helge Petersen (HP) som primus motor i gang med et nyt PFG – projekt.

Det skete med støtte fra Tuborg Fond og Laurits Andersens Fond. 

Nu traf det sig så heldigt, at Flyvevåbnet også stod og manglede et tosædet skolefly. I Værløse havde man midler og værkstedsfaciliteter til at bygge fly i træ og stålrør, så der blev truffet aftale om, at Flyvevåbnet skulle bygge en prototype.

Polyt III A (Registrering 93-931 senere Z-931 og endelig OY-XFA).

Den blev betegnet Polyt III A og prøvefløjet i juli 1954 med PFG – medlemmet P.H. Nielsen ved pinden. 

Prøveflyvningen medførte bl.a. at højde- og krængerorene blev gjort større for at opnå tilfredsstillende rorvirkning. I øvrigt var vinger og haleplan af træ, medens krop, finne, sideror og højderor stålrør. Højderoret var specielt derved, at dets bjælke også optog haleplanets bøjningskræfter.

Som særligt raffinement var hovedhjulet indrettet, så det kunne gøres svingbart. Det betød at man lettere kunne manøvrere flyet på plads i hangaren. Arrangementet blev dog senere opgivet.

I de følgende 13 år fløj Polyt’en i Værløse med militær registrering 93-931 og senere Z-931.

Herfra deltog den i DM 1955 med Elle og Borreby. Det blev til en samlet placering som nr. 5. 

Den blev også benyttet af Signe Skafte Møller sammen med en anden kvindelig pilot, til at sætte kvindelig danmarksrekord i fri distance og målflyvning på 86 km. til Korsør i 1957.

I juni 1966 blev det besluttet, at Flyvevåbnets svæveflyvning af økonomiske grunde skulle ophøre ved udgangen af 1966. Flyvevåbnet så dog positiv på svæveflyvning på flyvestationerne, bare det ikke kostede penge. 

Der blev da truffet aftale om at flyve- og jordmateriel kunne fordeles og udlånes til de til formålet nydannede civile klubber på flyvestationerne: Værløse, Aalborg, Karup og Skrydstrup. 

Ved denne fordeling overgik Polyt III A fra FSN Værløse til FSN Aalborg Svæveflyveklub, hvor den blev indregistreret som OY-XFA.

I 1971 blev det nødvendigt at udelukke svæveflyvning fra Aalborg Lufthavn. FSN Aalborgs Svæveflyveklub måtte finde nyt domicil på Aars flyveplads.

I 1983 blev det erkendt, at Polyt’ens tid var omme, så den gik på pension i en alder af 29 år med: 

  • 15.553 starter.
  • 1.647 timer.
  • Spændvidde: 14,8 m
  • Glidetal: 16
  • Min. synk: 1,20 m/sek.

Den sidste flyvning fandt sted den 29.10.1983 med Gert Frikke ved pinden. Turen gik i flyslæb efter en KZ-7 tilbage til Aalborg. Her blev den ophængt under hangartaget på Garnisonsmuseet. 

Polyt III B (Registrering OY-XAG)

Bygningen af PFG’s egen Polyt, betegnet III B, gik i gang i 1954, efter at der var foretaget nogle konstruktive ændringer på grundlag af erfaringer med Polyt III A.

Træarbejdet udførtes af S.B. Jensen og PFG medlemmer, svejsningen af kroppen blev udført af Hans Jacobsen, en svejser fra Flyvevåbnet. 

Arbejdet skred ret langsomt frem på grund af pengemangel, men takket være hjælp fra Thomas B. Thriges Fond var Polyt III B, OY-XAG, klar til prøveflyvning i maj 1960. Den fandt sted i Værløse og P.H. Nielsen var også pilot ved denne premiere.

I de følgende år gjorde Polyt’en god fyldest ved skoling af elever frem til første soloflyvning. Denne foregik på Baby da man endnu ikke vovede at risikere et tosædet fly ved et så risikabelt foretagende som en elevs solodebut!

Polyt III blev ofte kritiseret for dets udseende. Særlig var det den voldsom store Hood der var skæmmende.

Til trods for dens lidt forhistoriske udseende og Clark Y - vingeprofil, havde den utrolige gode evner til at holde højde over andre svæveflyvere i termikken. 

Polyt III C (Registrering OY-XAG)

Også i PFG erkendte man, at Polyt III B nok trængte til en ansigtsløftning. Derfor gik man i 1964 – 65 i gang med at modernisere flyet, som samtidig ”forfremmedes” til Polyt III C, stadig med samme registrering.

Kroppen blev forkortet og fik ny finne og sideror af moderne tilsnit. Vingerne blev forlænget, bundkoblingen flyttet bagud, der kom hjulbremse og større gummiklodser over meden. Endelig fik den ny hood og nyt næseparti af mere strømlinet udformning.

Per Weishaupt, der i sin tid anmeldte versionen III C i Flyv, gav den gode ord med på vejen. Han roste instruktørens gode udsyn fremad fra bagsædet og de eminente egenskaber i svag termik. Stall lige ud betegnede han som uskyldige som en Baby, men spin fandt han ret kraftig.

Det sidste blev desværre demonstreret på dens sidste flyvning, som fandt sted den 2. juli 1967 i Kaldred flyveplads ved Kalundborg. Efter wirebrud i lav højde spandt den i jorden under forsøg på at nå tilbage til startstedet med totalhavari og kvæstelser af eleven til følge.

I alt opnåede Polyt III B/C, OY-XAG: 3.779 starter og 541 timer i sit syv år korte liv.

Polyt IIIA kom til DaSK.

Som nævnt ovenfor blev Polyt III A, OY-XFA ophængt under hangartaget på Garnisonsmuseet i Aalborg.

Herfra blev den i 2015, af DaSK, med stor besvær firet ned mellem udstillede militærfly og kørt til Arnborg.

En total overhaling blev i årene herefter foretaget på DaSK’s værksted i Arnborg.

Frugterne af det enormt store arbejde kulminerede Påskedag den 12/4 2020, med tilfredsstillende prøveflyvning. DaSK formanden og værkstedslederen Johannes Lyng foretog prøveflyvningen.

Johannes havde følgende kommentarer:

Polytten er nem at handle på jorden og kan samles uden brug af værktøj. - Ingen splitter og lignende. 

Flyver harmonisk og har gode bremser. 

Det er en god skoleflyver! 

Kilde PFG (Polyteknisk Flyvegruppe) 60 års jubilæumsskrift 2003, m. m.