DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Registrering: OY-BFX Type: SG-38 Årgang: 1944 Fabrikat: Hastrup Cn: 5 Kategori: 2 Spændvidde: 10,40 meter Længde: 6,28 meter Vægt, tom: 100 kg Vægt, fuld: 210 kg Glidetal. 1:10 Min. synkehastighed: 1,30 m/sek. ved 50 km/t Max hastighed: 115 km/t Stallhastighed: ? km/t Max hastighed i spilstart: ? km/t


Schulgleiter 38 (SG 38) er en tysk ensædet skoleglider til grunduddannelse af svæveflyvere. Under 2. verdenskrig blev der i Tyskland og Holland tilsammen fabriksbygget ca. 9.500 eksemplarer. Dertil kommer de mange amatørbyggede og fabriksbyggede i andre lande, både før, under og efter krigen, der gør typen til verdens talrigeste skoleglider nogensinde. Prototypen blev udviklet i 1938 hos Flugzeugbau E. Schneider i Grunau ved Hirschberg (nu Jelenia Gora, Polen). Kort efter blev SG 38 valgt som enheds-skoleglider til det tyske halvmilitære Nationalsozialistische Fliegerkorps (NSFK), hvor den anvendtes til uddannelse af et meget stort antal unge svæveflyvere før deres videre uddannelse hos Luftwaffe. Under Danmarks besættelse 1940-45 havde den tyske besættelsesmagt også flere flyveskoler her i landet. Ved krigens afslutning efterlod tyskerne 76 svævefly i Danmark, hvoraf de 35 var af typen SG 38. Hovedparten af disse blev imidlertid ødelagt af de engelske tropper, som havde ordre til at destruere alt det tyske materiel. Danske svæveflyvere benyttede i alt 40 eksemplarer af typen i årene 1939-60, både i militært regi og i civile klubber. Typen havde usædvanligt godmodige flyveegenskaber og var derfor velegnet til begynderskoling. De ensædede skoleglidere blev i årene efter 2. verdenskrig gradvist erstattet af tosædede svævefly med højere præstationer, hvilket øgede effektivitet og sikkerhed i uddannelsen. Denne SG 38 blev bygget i Hastrup 1943-44 og blev registreret 15. april 1944 som OY-60. Hovedstellet stammede fra Sct. Petri Skolens flyveklub, der havde fået flyet leveret fra Tyskland. De havarerede flyet voldsomt i Værløse, hvorpå Køge Svæveflyveklub genopbyggede det ud fra resterne af hovedstellet. Den 4. september 1955 bliver Svæveflyveklubben Falster, Væggerløse, ejer af flyet. Flyet led atter et voldsomt havari i perioden på Lolland-Falster, men blev genopbygget. Den 11. juli 1958 bliver det omregistreret til OY-BFX. Først i 90'erne overdrager Lolland-Falster Svæveflyveklub flyet til DaSK, som efter nogle år indleder en restaurering af flyet til luftdygtighed, dette arbejde forventes afsluttet i 2007. I efteråret 2015 udstedte Trafikstyrelsen en prøveflyvningstilladelse. De første flyvninger har fundet sted.