DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Registrering: OY-XCN Type: SZD-8ter Jaskolka Årgang: 1958 Fabrikat: SZD i Bielsko-Biala, Polen Cn: 248 Kategori: 1 Spændvidde: 16,00 meter Længde: 7,40 meter Vægt, tom: 270 kg Vægt, fuld: 450 kg Glidetal. 1:28 ved 82 km/t Min. synkehastighed: 0,75 m/sek. ved 75 km/t Max hastighed: 250 km/t Stallhastighed: ? km/t Max hastighed i spilstart: 120 km/t Max hastighed i flyslæb:


Denne Jaskolka har tidligere fløjet som OH-211 og blev købt af Frede Christiansen m. fl., Holstebro i 1975. Flyet blev registreret den 21. marts 1975, blev senere solgt til en anden gruppe i Holstebro Svæveflyveklub: Ebbe Hagen m. fl., Holstebro, omregistreret den 18. april 1977. Videresolgt til Ove Vinstrup, Bjergby og omregistreret den 4. august 1982. Allerede den 27. januar 1983 er Arne Nielsen m. fl. Skive registreret som ejer. Den 8. august 1984 bliver flyet omregistreret til Jens Andersen Vexø m. fl. Aalborg. I mange år blev flyet opbevaret mellem spærene i hangaren på Borup Svæveflyveplads, hvorfra DaSK på et tidspunkt fik overdraget flyet, som nu er istandsat til luftdygtig stand.