DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Restaurering af det flotte svævefly fra 1936, WWS-3 Delfin

comp1

 

Med to vellykkede prøveflyvninger, torsdag den 10. juni 2021, i autostart fra Svæveflyvecenter Arnborg og med Ove Hillersborg som pilot, kunne mange års restaureringsarbejde afsluttes. 

 Resultatet er et historisk og meget flot veteranfly der nu slutter sig til klubbens store flåde af historiske svævefly. 

 WWS-3 Delfin er konstrueret i Polen i 1936 af Waclaw Czerwinski og blev i årene 1937-39 bygget i ca. 70 eksemplarer på værkstederne WWS i Krakow og LWL i Lwow. 

Hovedparten blev ødelagt under Anden Verdenskrig. 

 OY-DYX kom til Værløse under Anden Verdenskrig, efter at tyskerne havde taget flyet som krigsbytte i Polen. 

I begyndelsen af 1945 lykkedes det danske svæveflyvere fra Stamgruppen at erhverve flyet, hvorefter det blev gemt til bedre tider. 

Fra 1952 til 1963 blev flyet benyttet af svæveflyveklubberne i Birkerød og i Rønne på Bornholm, hvor det imidlertid totalhavarerede under en landing, den 4.august 1963. 

 Til alt held blev de væsentligste dele af flyet gemt, indtil Ove Hillersborg mange år senere overtog dem. 

Omtrent samtidig dukkede et komplet tegningssæt op.

Det har været et meget stort arbejde at genopbygge flyet. Træarbejde er hovedsageligt udført of Ove Hillersborg. 

 På grund af juravældet har det været særdeles besværligt og tidskrævende at få alle papirer og godkendelser i orden, men det lykkedes.

Der har kun været dette ene eksemplar i Danmark og OY-DYX er verdens eneste bevarede eksemplar.

Fabrikat

 Wojskowych Warsztatów SzybowcowychCn.

Spændvidde

 16,00 meter.

Længde

 6,97 meter.

Vægt, tom

 135 kg.

Fuldvægt

 231 kg.

Glidetal

 1:21,4 ved 52 km/t

Min. synkehastighed

 0,61 m/sek. ved 45 km/t

Max hastighed

 200 km/t

Stallhastighed

 39 km/t

 

Tekst: Erling Rasmussen

Foto: Dieter Betz og Bjarne Sig