DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

ARNBORG OLDTIMER 2023

 

Med de elendige svæveflyvevejrforhold under SUNAIR CUP samt EM for juniorer i frisk erindring var det med en hvis skepsis vi i DaSK så muligheden for bare lidt bedre vejrforhold end i de forgangne 30 dage.
Heldigvis blev vore bange anelser gjort grundigt til skamme idet vi fik ikke mindre en 8 flyvedage ud af ni mulige og så endda med termik alle dagene. Det var kun lørdag den 16. august som ikke var brugbar til flyvning.

Med vejrgudernes gunst i ryggen fik vi det bedste Oldtimer rally til dato rent flyvemæssigt men også det sociale samvær var helt i top.

Dagene forløb med fældes morgenmad ved 9 tiden efterfulgt af dagens vejrbriefing samt fordeling af fly efter de fremmødte piloters personlige ønsker. Resten af formiddagen blev brugt til hyggesnak og klargøring af flyvende materiel samt jordmateriel.
Efter en let frokost ved 12 tiden gik så de første starter efter Super Cup’en eller ved brug af spil. Begge startmetoder kørte perfekt alle 8 dage, der skal lyde en stor tak til Jan Smeltz som slæbepilot og Per Enggård, Hans samt Knud Erik der i fællesskab utrætteligt betjente spillet.

De to startmetoder gav rige muligheder for den enkelte pilot for at blive omskolet til ikke før prøvede typer, i alt blev der foretaget små 10 omskolinger i perioden.
Termikken bar ikke vanvittig højt men kun til omkring 1000 meter måske 1200 når det var allerbedst, vindforholdene i perioden var let til moderat hvilket er en god ting for en STAMER med kun 7-8 stykker i glidetal.
Johannes beviste at de åbne glidere også kan svinge sig i termikken idet han fløj 35 minutter med 2 G’en og dagen efter 25 minutter med STAMER’en og nåede helt op i 750 meters højde over det jyske landskab. Han måtte dog sande at det ikke var hans ASH 25 han sad i, trods ihærdige forsøg på at mindske luftmodstanden ved at holde alle lemmer tæt til kroppen rakte det ikke til at nå EKAB men han måtte lande ude på den fine mark mellem motorvejen og flyvepladsen.
Stameren blev dog flot bragt (læs båret) tilbage til flyvepladsen af en flok stærke mænd for så at være klar til en ny flyvning. I øvrigt var der gratis øl til alle efter at endt flyvedag.

Alle 8 flyvedage blev afsluttet med fællesspisning under vores nye flotte parasoller.

Lidt statistik dækkende de 8 flyvedage. Ikke mindre end 18 typer fra DaSK samlingen var i luften, desuden var der 3 gæste fly i form af en Vasama, DB 5 begge hjemmehørende på Hammer samt en Ka 6E fra Midtsjælland.
Antallet af starter passerede de 130 med sammenlagt over 140 timer i luften.

Fredag den 25. august blev DaSK fødselsdag nummer 35 fejret på behørig vis med et deltagerantal på 53.

I dagens anledning blev DaSK beriget med ikke mindre end 3 fly donationer idet Niels Ebbe overdrog sin RÖHNBUSSARD, Erik Jensen sin flotte ASK 14 og endelig tilgik der en B 4 til klubben fra en anonym giver.
Der skal lyde en MEGA stor tak til giverne fra alle DaSK medlemmer.
Efter overdragelsen af de flotte gaver blev der serveret en særdeles lækker middags menu med en professionel kok ved grillen. Alt sammen stablet på benene af et fantastik festudvalg (ingen nævnt ingen glemt). Middagen blev nydt under vores nye udendørs faciliteter på sydsiden af hangaren.

En opsummering af året Arnborg Oldtimer må lyde som følger:

En meget stor succes på alle områder og heldigvis igen i år med besøg af vores venner fra Sverige.
DaSK vil på det varmeste anbefale dette arrangement som næste gang bliver afholdt i august 2024, flere detaljer omkring næste års arrangement vil fremgå af klubbens hjemmeside og nyhedsbrev.

På vegne af Bestyrelsen i DaSK
Klaus Degner