DaSK

 

DaSK - Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Billedgalleri 2016

13-01-2016
Arbejdet med Delfin vingerne er nu kommet godt fra start. Luftbremserne og bremsekasserne er malede, og bremserne er genmonterede.

Der limes Ceconite på vingernes underside først, da Ceconiten skal sys fast til ribberne, før oversiden kan beklædes.

 

 

 

 

Mens beklædningen pågår på venstre vinges underside. På højre vinger er man ved at genmontere luftbremserne.

 

 

 

 

Jørgen Andersen under arbejdet med nål og tråd.

 

 

 

 

Limen er forlods påsmurt træet. Ceconiten bliver derefter pålimet, idet limen blødgøres ved hjælp af MEK og gnides med let hånd.

 

 

 

 

DaSK overtager en Hütter 28

 

 

DaSK køber en Hütter 28. Flyet er, som man kan se, ikke luftdygtig, men Henning Sørensen arbejder på sagen, så det er i de bedste hænder.

 

 

 

17-02-2016

Byggeri af depotbygning

Så gik byggeriet af den nye depothangar i gang den 15. februar. Ifølge planen skulle jordarbejdet undtagen fundamentsrender være afsluttet i dag. Vi har været rigtig heldige med vejret. På grund af frosten i jorden kan de tunge køretøjer snildt komme rundt på pladsen.

 

 

 

 

 

Så stødte vi på en hilsen fra byggeriet af den store hangar. Da vi byggede den, havde vi en del muldjord i overskud, men til gængæld manglede vi en hel del sand, der blev derfor lavet et "mageskifte". Der hvor fundamenterne skal være, blev muldjorden fjernet og hullerne fyldt op med sand.

 

 

 

 

 

Sandet skulle stampes godt sammen, da det skal kunne bære bygningen.
Sandet blivet stampet for hver 30 cm højde.

 

 

 

 

 

 

Og der skal bruges meget sand, vist flere hundrede kubikmeter. Selv om det måske ikke er nemt at se det, så falder grunden ca. 50 cm i bygningens længde.
Entreprenøren skal senere, når der er kommet tag på, lægge fliser i bygningen og på forpladsen.

 

 

 

 

 

 

18-02-2016

Niu er det meste sandfyld på plads og stampet. Der mangler kun lidt i midten.
Hvis vejret er med os på mandag, bliver der gravet ud til fundamenterne, som så støbes om tirsdagen, samtidig indstøbes alle beslag for stålrammerne, der leveres i marts måned fra Give Stålspær.

 

 

 

 

Alle udvendige fundamentsmål kontrolleres en ekstra gang af Erling og Jørgen.

 

 

 

 

 

 

Som man kan se, så har vejret været med os. Det har været koldt men tørt. Selv den store 7 akslede vogn, der kom med sand, kunne køre uden at sætte sig fast. Det bliver spændende, om betonbilerne kan køre uden problemer på tirsdag.

 

 

 

 

22-02-2016

I dag er der gravet fundamentsrender, som i morgen fyldes op igen med beton. Stålrammernes fodbeslag bliver samtidig indstøbte i fundamenterne.

Det sand, der graves op, bliver anvendt indv. Det er derfor, der er en lavning i sandlaget i midten.

 

 

 

 

 

Hvor der skal indstøbes fodbeslag, skal fundamentet udvides. Langsidernes fodbeslag bliver senere forbundet tværs over med rustfrie trækbånd. Vi kan ikke bruge hårnåle, som vi gjorde i hangarbygningen, da vi denne gang ikke støber et gulv. I stedet for lægges der en form for flisebelægning i både bygning og forplads.

 

 

 

 

23-02-2016

Så er vi godt i gang med at støbe fundamenter. Der er 2 rk. tentor stål i bunden og foroven. Inden fundamentsblokkene monteres, skal betonen vibreres med en stavvibrator

 

 

 

 

 

Der ilægges tentorstål i gavlen mod hangaren.

 

 

 

 

 

Så er arbejdet sluttet for i dag. Alle fundamentsblokke er støbt fast, og alle ankerbeslag for stålrammerne er indstøbte. I morgen skal blokkene udstøbes, og trækbåndene skal monteres. Sandet i midten skal jævnes og stampes, om dette bliver i morgen er afhængig af, om man kan få en maskine derind.

 

 

 

 

 

24-02-2016

Så bliver fundamentsblokke udstøbte.

 

 

 

 

 

 

Der skal laves en skillevæg efter de første to fag, så der er i dag søbt fundament for den. Desuden er der støbt rundt om alle fodbeslagene, der blev monteret i går.

 

 

 

 

01-03-2016

I dag kom tømmeret til tagkonstruktionen, så vi gik i gang med at montere gerberbeslag. Det gik rigtig godt, så vi blev færdige med det i dag, inden det dårlige vejr kom ind.

 

 

 

 

 

Her er vi i gang med det sidste tømmer. Tømrerfirmaet havde lånt os en sømpistol til at fastgøre beslagene med.

 

 

 

 

 

I hangaren blev der arbejdet på Polyt 3. I baggrunden står Gö 4, DXE samlet, efter generalforsamlingen nedspænder vi den igen. Vi tømte også værkstedet, da generalforsamlingen skal holdes i den. Bag ved DXE kan man lige ane Delfinen, som nu har ceconite på vingerne og alle rorene. Det er planen, at vi skal i gang med at male den en gang i foråret.

 

 

08-03-2016

 

I dag malede vi alt det træ, der skal monteres i udhænget på bygningen, d.v.s. de nederste tagåse, underbeklædning af udhænget i langsiderne, vindskeder og underbrædder i gavkene, desuden blev de sidste gerberbeslag monteret.

 

 

 

 

 

Sådan ser der ud hver tirsdag, når vi har den faste ugentlige arbejdsdag.

 

 

 

 

 

09-03-2016

I dag blev sandet i bygningen planeret og stampet. Muldjorden ud for bygningen er rømmet, og her fyldes der også sand på.

Stålrammerne fra Give Stålspær bliver rejst i næste uge, hvorefter tømreren lægger åse op, der når nok ikke at komme tag på inden påske. Sideløbende med dette begynder vi at montere alle sideåsene.

 

11-03-2016

I går og i dag er der monteret vort klubnavn på hangargavlen.

 

 

 

 

 

 

Så er arbejdet i gang. Der er mange bogstaver i vort klubnavn, så det er godt, at vi lavede hangaren med så stor en spændvidde.

 

 

 

 

 

 

 

Og så er arbejdet afsluttet. Det ser rigtig godt ud.

 

 

 

 

 

 

18-03-2016

Så er Give Stålspær i gang med at rejse alle stålrammer på de indstøbte fodbeslag.

 

 

 

 

 

 

Formanden holdt en lille tale i dagens anledning, hvad han sagde, kan dog ikke gengives her, da rejsegildet startede en time før planlagt. At dømme udfra hans attitude er han ikke utilfreds med situationen.

 

 

 

 

 

 Så er der den traditionelle menu ved et rejsegilde, nemlig pølser og øl.

 

 

 

 

 

 

 

23-03-2016

Tømrerne udnyttede det gode vejr til at få taget lagt på. Væggene skal vi selv lave. Inden længe kommer portene, som er under fremstilling hos smeden i Arnborg.

 

 

 

 

31-03-2016

Tømmeret til den ene gavl på bygningen afbindes på forpladsen. Samtidig benyttes lejligheden til at rette en mindre fejl i navnet over portene.

 

 

 

 

 

Gavlen ved det "sorte" værksted er under opførelse. Der monteres et par vinduer samt en dør. Samtidig udskiftes et af vinduerne fra hangaren med en dør.

Om ca. en uges tid starter monteringen af vægbeklædningen.

 

 

 

09-04-2016

 

Planering af terrænet er i gang. Der laves en gangsti med fast belægning mellem bygningerne, og vinduet i den store bygning udskiftes med en dør.

 

 

 

 

 

 

Samtidig med terrænreguleringen gøres der klar til flisebelægningen inde i bygningen. Der skal også lægges fliser på forpladsen, men er der opstået et midlertidigt problem, som det fremgår af det næste billede.
Men problemer er til for at blive løst, og det sker også her hos os.

 

 

 

 

 

Det blev regnvejr, og jorden er ikke i stand til af optage det hele på en gang, men mon ikke et par dage med tørvejr vil gøre godt her.

 

 

 

 

12-04-2016

 

 Så er der kommet belægningssten. Og arbejdet med at lægge dem er allerede i gang.

 

 

 

 

 

Det går rask fremad med udlægning af belægningsstenene. Maskinen kan udlægge ca. 1 kvm ad gangen. Til fyraften var de fleste kvm udlagt inde i bygningen, og der fortsættes derefter på forpladsen. Der er dog en del tilskæringsarbejde langs kanter og ved stålrammerne.

 

 

 

19-04-2016

 Nu er al den faste belægning udlagt, men vi mangler at få strøet lidt sand ud, så evt. mindre revner i belægningen kan blive udfyldte.

 

 

 

 

 

 

Sandet er ved at blive fordelt over hele arealet, hvorefter kostene blev fundet frem, så vi kunne få sandet ned i rillerne.

 

 

 

 

 

Vi har monteret en dør i gavlen til hangaren, og lavet en flisegang over til det kommende "sorte" værksted.

 

 

 

 

26-04-2016

Så er vi startet på vægbeklædningen. Selv om vejret ikke var med os, nåede vi ca. 2/3 af østvæggen.

 

 

 

 

 

 

Der mærkes op på pladerne, hvor skruerne skal være.

 

 

 

 

 

Så kunne vi ikke vente længere med at tage bygningen i brug, da vi skal have ryddet op i hangaren før DM, hvor vi skal huse nogle slæbefly i den periode. Portrammer og beslag er netop hentet hos smeden i Arnborg, og inden længe går vi igang med at montere rammer og hængsler.

 

 

 

 

27-04-2016

I dag begyndte arbejdet med den første gavl, som vil være tidskrævende, da der skal skæres ud for 2 vinduer og en dør, men i første omgang kommer der plader på uden hensyn til vindueshullerne. Senere bliver hullerne skåret og vinduerne monteres inkl. afdækninger på samme måde som på hangaren.

 

 

Alle gavlplader skal tilskæres i længde og følge taghældningen.

 

 

 

 

17-05-2016

 De sidste vægplader er nu monterede på østvæggen.

 

 

 

 

 

 Portbeklædningen tilpasses og monteres på stålrammerne

 

 

 

 

 

Det går fremad med beklædningen. Hængselbeslagene skal nu monteres før portene kan hænges endeligt op.

 

 

 

 

 

 Før beklædningen monteres, blev alle porte indsat midlertidigt, da der skulle afmærkes for beslagenes montering.

 

 

 

 

 

 

19-05-2016

 Terrænnet foran forpladsen bliver nu reguleret med den overskydende muldjord, men inden skal der etableres sivedræn, da der har været en tendens til, at der kunne stå vand i området

 

 

 

 

 

 

 Sideløbende hermed er Henning Sørensen gået i gang med at montere døre og vinduer i nordgavlen.

 

 

 

 

 

 

 Regulering af muldjorden afsluttes med grubning.

Det næste, der skal ske, er, at der skal sås græs.

 

 

 

 

 

 

24-05-2016

Montering af portene er indledt.

 

 

 

 

 

Sideløbende med montering af portene er Henning Sørensen i gang med montering af vinduer og døre.

 

 

 

 

 

Så monteres den sidste port. Der mangler du at lave kantafslutninger på portene samt afdækninger omkring hængelbeslagene.

 

 

 

 

 

 

Det var så den dag. Trods mindre uventede hindringer vedr. galvaniseringen af beslagene er det lykkedes at få facaden lukket.

Det samme gælder vinduer og døre.

 

 

 

 

 

'

07-06-2016

Der mangler ikke så meget arbejde på bygningen, så blandt andet forpladsen bliver gjort færdig.

 

 

 

 

14-06-2016

Underbeklædningen i gavludhænget er ved at blive monteret.

Bemærk bag det høje stillads er der opsat DaSK logoet.

 

 

 

 

 

Tagnedløbene, som var opsat midlertidigt, bliver nu tilpassede og monteret efter forskrifterne.

 

 

 

 

28-07-2016

Så er Delfinen tilbage fra malerværkstedet. Der mangler nogle mindre malerarbejde inkl. påmaling af registrering og logo.

 

 

 

 

 

Vingerne skal males færdig på vingeroden, og registreringen skal påmales.

Hvor baggrunden er hvid, bliver bogstaverne røde og omvendt.

 

 

 

 

 

Sideroret og pendelroret er prøvemonteret. Bundkoblingens drager er monteret og cockpitområdet er pletmalet. Næseskålen er nu påskruet.
Der skal senere monteres er afdækning på meden.

 

 

 

24-08-2016

Så er de udvendige rammer færdige. Der mangler nu at få bygget det sorte værksted i nordenden af den lille bygning. Dette arbejde er så småt ved at gå igang.

 

13-09-2016

 

Så er byggeriet af det sorte værksted gået i gang. Skelettet i vær- og loftskonstruktionen er udført, og dampspærre, forskalling og isolering er ved at blive udført..

 

 

 

 

 

Vægbeklædningen er ved at blive skruet på. 1. lag er nogle spånplader, som vi tidligere har fået foræret.

 

 

 

 

29-09-2016

 

Så lykkedes det endeligt at få Trafikstyrelsen til at syne AXR.
Den 25. september kom flyet endelig i luften igen med formanden ved styrepinden.

 

 

 

 

 

10-10-2016

Så har vi fået et par "polyteknikere".

Vi er i gang med renoveringen af Polyt III, OY-XFA, og her er Pjuk og Ib ved at rense nogle trædele for gammel maling.

 

 

 

 

08-12-2016 

Arbejdet på Polytten skrider godt fremad. Alle dele i kroppen er nu afrensede og malede, og genmonteringen er i fuld gang.

 

 

 

 

 

Trædelene i cockpit området er renoverede og er nu under genmontering.

 

 

 

 

08-12-2016

DaSK har netop modtaget dette fly, en Spatz A. Vi fik fra den samme giver også en Baby II b, OY-XEN. Da den står på en trailer, har jeg intet billede af den endnu