svfly

Salg

Denne side er tænkt som et udstillingsvindue, hvor DaSK vil have en liste over flydele og hele fly, som vi vil afhænde til interesserede oldtimer-ejere. Der bliver også plads til private udbud, hvis det drejer sig om gamle fly.

DaSK har efterhånden samlet mange gamle fly, dele af fly samt mange andre effekter sammen. Da der for nogle af effekternes vedkommende er tale om dubletter, har vi i nogen udstrækning mulighed for at hjælpe andre samlinger. (Kontakt Niels Ebbe Gjørup)
Vedr. fly eller flydele. (Kontakt: Johannes Lyng)