svfly

Flypark

Af hensyn til overskueligheden er flyoversigten opdelt i forskellige kategorier:

DaSK luftdygtige fly

DaSK ikke luftdygtige fly

Private luftdygtige fly

Private ikke luftdygtige fly

Museumsfly

I et afsnit på opslagstavlen er der en oversigt over flydele på DaSK's lagre.