svfly

DaSK's nye hangar på Svæveflyvecenter Arnborg

22-11-2013.

Hangarbyggeriet er nu skudt i gang. Den 21. november 2013 satte landinspektøren grunden af sammen med et par DaSK medlemmer.

Hvis vejret vil vise sig fra den milde side, bliver sokler og gulv støbt i nær fremtid. Byggeriets etape 1 skal efter planen stå færdig til maj 2014. Planen er at vente med etape 2 til efter VGC Rallyet i første halvdel af august 2014. Vi forventer at kunne stille pladser til rådighed for både danske og udenlandske deltageres svævefly mod betaling efter samme retningslinier som ved tidligere års VGC rallyes.

For at kunne holde udgifterne nede, vil vi i en vis udstrækning selv udføre nogle af opgaverne efter aftale med entreprenøren.

03-12-2013

Tidligt i morges startede selve byggeriet med flagsignaler fra Johannes Lyng.
Der kommet 2 store entreprenørmaskiner, så der vil hurtigt ske noget.

 

 


Det tog ikke lang tid at klare. Det er nu godt, at vi ikke skulle i gang med skovl og trillebør, det ville tage lang tid og et større kvantum øl.

 

 

 

Der skal bruges ca. 300 m3 sand til afretning og nivellering, da grunder hælder bagud med næsten 50 cm, men vi var heldige at finde gode sandforekomster lige syd for. Hullet bliver fyldt op med den overskydende muldjord senere.

 

 

Gummigeden er i fuld gang med at køre sand ind på grunden.

Så det varer nok ikke længe, inden vi skal i gang med soklerne, vi har lovet at stille mandskab til rådighed, når fundamentsblokkene skal fordeles og senere fyldes op med beton.

 

07-12-2013
Johannes har indkaldt til hjælp med støbearbejde på torsdag den 12. december. Vi skal fordele fundamentsblokke, som støbefirmaet monterer. Vi skal så hjælpe med at fylde dem op med beton.

10-12-2013
Vores entreprenør har meddelt, at det først bliver fredag den 13. december, at vi kan komme i aktion.

13-12-2013

Allan og Per er ved at montere fundamentsblokke på den vestlige langside.

 

 


Og så er den sokkel lavet. På mandag bliver blokkene fyldt ud med beton.

 

 

 

Så bliver det sidste læs beton i dag leveret direkte på blivende sted.
Hvis alt går efter planen, skal gulvet støbes på torsdag, kun meget dårligt vejr kan vælte planen.

 

 

19-12-2013

I dag fik vi støbt hele gulvet, ca. 1.040 m2, med flydebeton, som er delvis selvnivelerende. Det regnede hele formiddagen, men omkring kl. 1200 blev det tørvejr, og så gik det løs, der skulle bruges 105-110 m3 beton, som skulle lægges ud efterhånden, som betonbilerne kom med det. På et tidspunkt havde vi 4 betonbiler på pladsen på en gang. Foruden Allan Madsen og hans 2 dygtige medarbejdere var vi ca. 6 DaSK-medlemmer, der skulle gå til hånde, blandt andet med at glatte det udlagte beton, først på den ene led og derefter på den anden led, i alt knap 2.100 m2. Det var faktisk ret hårdt arbejde, og vi følte os også godt brugte, da vi ca. kl. 1700 blev færdig med det i skæret fra billygterne.

Næste dag, når man med forsigtighed kan gå på gulvet, skal der rilles op efter Allans anvisninger.

 

 

Den første beton udlægges.

 

 

 

 

Så kører det bare efter Allans anvisninger.

 


 

 

Der ventes lidt utålmodigt på det sidste beton. Klokken er nu 1645, og det er blevet mørkt.

 

 

Så blev vi færdige med den sidste del af gulvet kl. 1715, og vi kunne gå til en velfortjent fyraftensbajer


Gulvet skal nu hærdes af, inden vi kan få rejst stålrammerne, dette vil efter planen ske i februar, men inden skal vi have klargjort al tømmeret med gerberbeslag (sømbeslag), og det vil der nok gå en del tid med i januar.

21-12-2013

Nu er betonen blev så hård, at man kan gå på den. Så nu skal fladen skæres op i felter for at minimere ikke ukontrollerbare revnedannelser.
Som det vist kan ses, var det ikke ligefrem tørvejr under arbejdet.

 

 

 

Næste arbejdsopgave, hvor vi deltager, vil være at påsømme gerberbeslag på tag- og sidetømmeret, så al tømmeret er klar den dag, hvor stålrammerne bliver rejst.

 

 

 

27-02-2014
Efter en vinterpause er vi nu startet op igen med klargøring af tagtømmeret. 2 arbejdshold har søndag og mandag monteret alle gerberbeslag på tagåsene, så nu er vi klar til næste trin den 11. marts 2014, hvor Give Stålspær rejser hele stålkonstruktionen.

Der skulle to mand til at overvåge, at den tredie mand monterer beslagene.

 

 

 

 

 

 

Så er de fleste monteret.

 

 

 

 

Det var så det, alt tømmeret bliver stablet på betonen og afdækket med plastik.

 

11-03-2014

Der males underbeklædning af sideudhænget. Pladerne monteres på øverste vægås og op under udhængsåsene.

 

 

 

Den yderste tagås bliver synlig, så her skal der også males før monteringen.

 

 

 

 

Så er der frokostpause.

 

 


De første stålrammer, der rejses, er de rammer, der er monteret med vindafstivninger

 

 

 

Den sidste stålramme i sydgavlen rejses, her er rammen lidt anderledes, da den rejses på de lodrette gavlsøjler.
Kl. ca. 1530 var nordgavlens søjler m.v. også på plads. Og så gik vi løs på de traditionelle røde pølser og øl.

 

 

23-03-2014

Foto: Per Enggaard

Kaffepause. Det er skam kaffe i glassene.

 

 

 

 

Foto: Per Enggaard

 

Den stolte formand udbringer et leve for byggeriet.

 

 

 

 

Foto: Per Enggaard

Og så gik vi løs på de røde pølser og de grønne flasker.

 

 

 

Foto: Per Enggaard

Tømrerne er halvt færdige med oplægning af tagåsene, det klarede de på 2 dage, men de har også noget godt grej til det.

 

 

 


Foto: Per Enggaard

Så er åsene monteret på stålrammerne, og vi er langt fremme med montering af vægåsene.

 

 


Foto: Jørgen Korsgaard.

Rejsegildet er meget nært forestående. Johannes og en af tømrerne er ved at fastgøre kransen.

 

 

 

 

 

 


25-03-2014

 

Niels Peder Møller og Hans Nørgaard diskueter en detalje på sydgavlen

 

 

 


Allan Madsen graver ud til kloak og tagvand.

 

 

Så er der kommet tag på sydsiden, og tømrerne er over middag gået i gang med østsiden. I formiddags blev de sidste tagrende monteret.
Underbeklædning af facdeudhænget udføres i samme arbejdsgang som tagbeklædningen.

 

27-03-2014Så er vi gået i gang med vægplademonteringen, og vi er kommet et godt stykke frem i dag.
Ca 12-13 DaSK-medlemmer deltog i arbejdet

 

 

Ved frokosttid var lidt over halvdelen af den ene facade beklædt, resten af dagen gik det lidt langsommere, da der er meget ekstra tilpasning om vinduer og døre i den ende, hvor der skal indrettes værksted, depot og opholdsrum.
På taget blev tømrerne færdige med tagpladerne, og der mangler blot ca. 10 m rygning. Kloakarbejdet er næsten færdig, og vandtilslutningen er også klaret.

 

Arbejdsholdet på gavlbeklædningen har også 1 dør og 4 vinduer, som beklædningen skal tilpasses omkring.

 

 

 

Det kræver en del snak og overvejelser i forbindelse med arbejdet.

 

 

 

 


Foto: Nils Møller.

Kaffepause, hvor Ove Sørensen kom med wienerbrød, tak for det.

 

 

 

 

Foto: Nils Møller.

 

Her udveksles der vist røverhistorier eller lignende.

 

 

 

 

Foto: Nils Møller.

Her kom vi til på gavlen efter første dag. På sydvæggen mangler vi fra det første vindue og hen til gavlen.

 

 


01-04-2014

Så udføres det sidste pladearbjede. Nu mangler der kun porte, døre og vinduer. Vinduer og døre forventes monteret i næste uge.
Der mangler dog montering af diverse afslutninger m.v.
Det er kun ca. 3 uger siden, vi fik rejst stålrammerne, så det er gået stærkt med arbejdet.
Vi er da også lidt stolte over resultatet indtil nu.


Det sidste tagnedløb monteres.

 

 

 


Erling Rasmussen har udført dette gavlmotiv, som vi hængte op sidst på dagen.

 

 

 

Hangaren, som den ser ud, da vi var færdige i dag.

 

 

 


08-03-2014


I går blev vinduerne og dørene monteret i væggene, så nu mangler vi kun begge porte.

På torsdag er det meningen, at gulvet skal slibes for små ujævnheder.

 

 

Sydgavlen med vinduer.


 

 

10-04-2014


Der bliver støbt en 8 m dyb forplads i portens bredde (16 m). Vi fik lavet alt det forberedende arbejde i dag, og i morgen kl. 0730 kommer der beton.

 

 

 

Inde i bygningen skal gulvet slibes, og det støver en del. Senere er det meningen, at gulvet skal påføres en støvbinder.

 

 

 

Hjørneinddækningerne skal fremstilles efter mål, og det var lige en opgave for Johannes og Jørgen.

 

 

 

 

Fremstilling af hjørneinddækninger.

 

 

13-04-2014

 

Forpladsen blev støbt i fredags. I dag er det nye beton slebet. Betonpladen er støbt med ca. 1 cm fald pr. m væk fra porten. I dag blev jorden på begge langsider fræset og tilsået med græs. Vi havde stor hjælp af Poul Erik Jensen, der stillede med det nødvendige udstyr.
Den endelige planering omkring forpladsen skete med håndkraft, så nu er der klar til såning af græs. Det gør vi også pr. håndkraft.

 

Slibning af forpladsen stod Jørgen Thomsen for.

 

 

 


Per Pedersen og flere var i gang med finregulering af terrænet omkring forpladsen.

 

 


Inde i hangaren er Per Enggaard igang med støvsugning af det slebne gulv. Selvom vi havde fejet gulvet, var der meget slibestøv tilbage. Det skal helt væk, før vi kan påføre en gang støvbinding.

 

 

06-05-2014

 

Så er der lukket! Der mangler nu låseanordninger og diverse styreruller
o. l. forneden. Desuden skal portene justeres ind, så de kan køre optimalt.

 

 

 

07-06-2014

Så er hangaren blevet taget i brug. Vi er i gang med at flytte de fly, der skal bruges under VGC Rallyet, til Arnborg for klargøring og inspektion.

Under DM har vi midlertidig givet husly til et par slæbefly.

Næste etape af byggeriet bliver opførelse af indvendige lokaler til værksted, depot og opholdsrum samt et toilet. Vi regner med at begynde på dette i løbet af efteråret, og samtidig skal vi have tømt de nuværende lejede lokaler for gamle fly og andre effekter.

Vi er knap nok selvfinancerende, så vi er derfor modtagelig for et hvert bidrag, så vi ikke skal have større banklån.
Selv om vi forventer et overskud på VGC Rallyet, er der stadig brug for al den hjælp, vi kan få af enhver art.


Det er meningen, at vi vil ophænge nogle af de letteste fly under taget, da vi så kan have flere fly opspændte
På billedet er der to fly p.t., men det er ikke nødvendigvis disse, der skal hænge der.

 

 

22-06-2014


Så er vi begyndt at hente fly hjem til hangaren, både færdige og ikke helt færdige fly. Baby'en til højre er OY-VAX.

 

 

 

 

Vi regner med at hænge op til 6 lette fly op under taget.

Den 25. juni henter vi 2 G, OY-ARX hjem fra Rom, hvor den har været det sidste halvandet år.

 

 

Så er OY-DYX delene hentet hjem fra Lemvig, Holstebro og Billund, det er tanken, at dette fly skal op at hænge under loftet.

 

 

12-10-2014
Så er etape 2 af byggeriet gået i gang. Og det vil gå stærkt, hvis vi fortsat kan være så mange beskæftigede som i de første gange, hvor vi var 17-19 personer i gang.
Ydervæggene er beklædt med vindpap og de første 100 mm isolering. tømmeret i den bærende væg mod hangarområdet blev samlet og rejst. Dampspærre og 1 lag pladebeklædning er ligeledes monteret. På ydervæggene er der monteret 125 mm reglar, hvor vi senere isolerer med ekstra 100 mm, når elektrikeren har trukket ledninger.
Vi regner med at fortsætte fast hver tirsdag indtil videre.
Der vil inden længe komme nogle billeder fra arbejdet.

12-11-2014

 

Så er opbygning af væggene begyndt.
Alle vægge bliver samlet i elementer inden opstillingen.
Samtidig er et andet hold i gang med at isolere ydervæggene.

 

 

Det sidste vægelement bliver monteret på ydervæggene, som er isoleret med 200 mm glasuld.

 

 


 

Så er vi i gang med at oplægge bjælkelaget. Tømmeret er samlet i fuld længde før oplægningen, så der skulle mange i sving.

 

 


Så er der spisepause.

 

 

 

 

23-11-2014


Da tømmeret er ret langt, ca. 11 m, skal det løftes fri af væggene under flytningen, og til dette formål er fejekostene gode.

 

 

 


Dampspærren er nu sat op, det sidste loftsunderlag opsættes. Nu kan arbejdet med loftsisoleringen (250 mm) begynde, såsnart det sidste el-arbejde er udført.

 

 

 

De fleste vægplader (1. lag) er skruet på, der mangler kun lidt tilpasningsplader foroven.
Næste skridt er påskruning af cementgipspladerne på alle væggene, dette arbejde er allerede påbegyndt i rummene inde bag denne væg.

 

 

20-12-2014

 

Der monteres gisplader på alle væggene. Her er det i et depotrum.

 

 

 

 

Så fremstilles der trappe, så vi kan komme sikkert op på dækket, hvor der skal være depot for alle de effekter og fly, som vi har haft i depoter rundt omkring.

 

 

 

Her er så den færdige trappe. Efterfølgende måtte vi flytte den lidt til venstre, da gelænderet ellers ville være i vejen, når der skal hejses ting derop med løbekranen. Der bliver inden længe monteret rækværk på dækket. På et tidspunkt i det nye år bliver dækket udvidet til dobbelt størrelse, men lige nu er det værkstedsrummene, vi har travlt med.

 


Som på næsten enhver arbejdsplads holdes der julefrokost, og vi skulle ikke holdes os tilbage. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med god mad og efterhånden ogs gode historier og skrøner.

 

 

 

10-01-2015

Det skrider godt fremad med alle rummene, de fleste lofter er monteret, og loftsbelysningen er godt på vej, her er det værkstedet, hvor der i loftet er monteret en køreskinne i hele rummets længde. På bukkene ligger indfatninger, der skal monteret ved både døre og vinduer, dersuden ligger alle fodpanelerne der. I løbet af denne måned ankommer alt det grej, der skal udgøre varmeforsyningen. Vi forventer, at rummene bliver klar til afholdelse af generalforsamlingen den 8. marts 2015. Inden længe forventer vi også, at vi kan begynde på anden halvdel af loftsetagen. Når loftsetagen er færdig, har vi ca. 270 m2 lagerplads.

19-01-2015

Så opstod der et lille problem i en diskussion. Men det løser men nemt med de moderne hjælpemidler.

 

 

 

Så er det snart kagetid.

 

 

 


Her er "Hønsefarmeren", ogå kaldet Jørgen Andersen igang med øverste del af trappen. Han har tidligere lavet trappen op til lagerrummet på 1. sal. (Det er ikke en hønsestige)

 

 

20-01-2015

I sidste uge blev gulvene malet. I dag blve det nye varmesystem installeret.
Og så blev værkstedet indtaget af det første fly, nemlig Delfinen, som stod og småfrøs uden tøj på ude i hangaren.

 

 

Efter kaffetid, hvor vi igen nød den friskbagte kage fra plejehjemmet i Arnborg, flyttede vi borde, stole og alt det andet ud af opholdsrummet, da det skulle gøres klar til nedlægning af gulv. Med lidt held sker det på lørdag.

 

 

30-01-2015

 

 

Så er arbejdet med anden halvdel af dækket (ca. 135 M2) gået i gang. De bærende stålbjælker lægges. Vi undgår ikke en enkelt søjle i det område, der skal være parkeringsområde for vore trailere.

 

 

 


Poul Erik hjalp med at løfte stålet op med sin traktor. De første bjælker er ved at blive monteret.

 

 

 

 

Det skrider fremad.

 

 

 


Nu er det halve af bjælkelaget kommet på plads. Så der er virkelig sket meget i dag.

19-03-2015

Udsyn ud over hangargulvet oppe fra 1. sal, hvor depotet er ved at blive indrettet.

 

 

 

Siden dette billede blev taget den 17. marts, er maling af de lodrette vægge gået i gang. Inden længe skal der så monteres hylder til opbevaring af mindre dele. Vi mangler også at få mnteret rækværket ud mod hangaren i stedet for det midlertidige.
Gulvet er på ca. 260 m2.

 

16-06-2015

Der bliver lagt flisebelægning udenfor ved værkstedet og indgangen til hangaren.

 

 

 

De sidste fliser lægges. Der bliver også lagt fliser ved den lille port mod øst.

 

 

 

18-06-2015

Indvielse af hangaren den 3. juni 2015.

Indvielsen af DaSK hangaren på Arnborg den 3. juni var en meget stor oplevelse for de ca. 65 fremmødte medlemmer og gæster.
Formanden Johannes Lyng holdte indvielsestalen, og der blev råbt hurra og længe leve for DaSK.
Desværre havde Hernings indbudte borgmester ikke mulighed for at deltage, ligesom pressen også var ret usynlige.
Der blev serveret dejlig sandwich, vin, øl og sodavand.
Vejret var rimelig godt med nogen sol, dog var vinden noget kold. Derfor blev der ikke fløjet, og det hele foregik inde i hangaren, som det hele jo også drejede sig om.
Alt i alt en stor milepæl for klubben og rigtig god dag for alle deltagere.
Erling Rasmussen.

 

 

 

Foto: Erling Rasmussen

 

 

 

 

Foto: Erling Rasmussen

 

 

 

Foto: Erling Rasmussen