svfly

Værksted på Tulstrupvej 114, 8680 Ry (vingerne) og Fårdalsvænget 10, 8600 Silkeborg (krop m.v.)

Mü 13 D. OY-MUX.

Som den så ud i en fjern fortid

OY-MUX under krigen med den tyske registrering

 

 

 

Højre vinge i jiggen

 

.


 

 

 

 

Renoverede næseribber genmonteres.


Forkantliste monteres

 

Reparation af sideroret foregik på værkstedet i Holstebro

 

 

 

 

Højderoret skulle kun have mindre reparationer, dog blev bagkanterne udskiftet. Haleplansdelene var til gengæld i så ringe stand, at det var nødvendigt at lave nye. De var en del fugtskadede og med reparationer, der var udført med melocollim

 

 

 

Haleplansdelene er her klar til at beklæde med finer

 

 

 


Sideroret er prøvemonteret på kroppen, da den nederste torsionsribbe først kunne limes endeligt efter denne prøvemontering, som foregik på værkstedet i Christianshede

 

 

 

 

 

Den inderste ribbe i haleplansdelene skulle ligeledes monteres, så de passede med kroppen, det skulle samtidig tilpasse med beslagene på kroppen. Det resterende finerarbejde kunne derefter udføres.

 

 

 

16-12-2008
Projektet er nu flyttet fra Christianshede Flyveplads til Tulstrupvej 114 i Ry for vingernes vedkommende og krop m.v. er flyttet til Fårdalsvænget 10 ved Silkeborg. Værkstedet i Ry er på ca. 10x4 m og kan opvarmes.

04-06-2009
Det forlyder, at man nu er gået i gang med at fremstille de nye dele til venstre hovedbjælke, som skal udskiftes på grund af gamle reparationer samt brug af melocol lim. Jeg har bedt om nogle billeder fra værkstedet, så jeg kan bringe et par stykker derfra i ny og næ.

17-09-2009
Værkstedet er nu etableret i Ry, og arbejdet med vingerne er kommet godt i gang igen.

 

 

Henning Sørensen og Knud Harbo indretter værkstedet. Det tegner godt.

 

 

 

Der høvles lister til hovedbjælken nye del.

 

 

 

 

Her er hovedbjælkelisterne ved at blive klargjort til sammenlimning. Bemærk alle pladestrimlerne med skruerne påsat, de skal anvendes, når der skal etableres limtryk.
På billedet ses foruden Henning Sørensen også Claus Hilding.

 

 

 

 

Den nye del er nu sammenføjet med den eksisterende gamle hovedbjælke

 

 

 

 

Henning Sørensen foretager en grovafretning af hovedbjælken

 

 

 

 

Hvorefter der finpudses.

 

 

 

 

Der foretages en prøveudlægning af fineren i bjælken

 

 

 

 

Så er der etableret limtryk med pladerne, der skrues ned i limtræbjælken nedenunder.

 

 

 

 

27-12-2009

 

Det går hurtigt fremad med bagbords vinge. Alle næseribberne var tidligere blevet fremstillet i forbindelse med den anden vinge.

 

 

 


 

 

På billedet mangler næseribberne på den yderste halvdel af vingen, men de er nu alle monterede. Der forestår nu en tilpasning af ribberne, inden beklædningen kan monteres.

 

 

 

 

 

Alle ribber er monterede og tilpasningen er i gang.

 

27-02-2010

 

 

Tilpasningen af næseribberne er nu afsluttet, og der klargøres til formning af torsionsfineren. Da fineren er fugtig for at kunne bøjes, er alle ribber beskyttet med et lag plastfolie

 

 

 

Her er det første stykke finer spændt på ribberne. Det skal nu tørre i denne stilling. Senere fjernes fineren igen, da der skal opmærkes for ribber, desuden skal konserveringen af fineren udføres før den endelige pålimning.

 

 

 

 

Vingen set fra rodenden.

 

 

 

Så er næste fag sat i spænd. Skærfningerne er allerede udført, inden fineren bukkes.

 

 

02-06-2010


 

Der arbejdes på højtryk med torsionsnæsen.

 

 

 

 

 

Så er torsionsnæsefineren limet på.

 

 

 


 

 

Der klargøres til pålimning af ribberne.

 

 

Juni - Juli 2010

Så er der friske informationer fra MUX-værkstedet, hvor der arbejdes ihærdigt på begge vinger. Torsionsfineren er stort set lavet. Ribberne bag hovedbjælkerne har været afmonteret, men de bliver nu genmonteret efter diverse omlimninger på dem.
Der er netop indkøbt et større antal rørnitter, der skal bruges i forbindelse med genmontering af beslagene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-08-2010

 

 

Så er ribberne og bremsekasseområdet limet på igen.

 

 

 

 

Det går hurtig fremad med begge vinger, det meste finer er nu pålimet.

 

 

14-10-2010

 

Krængerorene er under montering på vingerne.

 

 

 

 

Detaljerne diskuteres.

 

 

 

 

Detalje ved luftbremserne og krængerorsudskæringen.

 

 

 

 

2 stolte aeroplansnedkere

 

 

 

 

19-01-2011


Så er MUX'en kommet ud i det kolde vejr, endda helt uden tøj på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er et flot syn. Der ligger mange timers arbejde bagved.

 

23-01-2011

 

Samling af MUX, det er et spændende øjeblik. Passer det hele nu
sammen ?

 

 

 

De stolte byggere/reparatører efter endt samling.
Det er et stort øjeblik!
Fra venstre mod højre ses Henning Sørensen, Jørgen Ø. Jørgensen, Vagn Toft, Jørn-Peter Jensen og Knud Harbo

 

 

 


 

Første opspænding af MUX'en i mange år. Det passede stort set fuldkommen sammen.

 

 


Det er nu et stort øjeblik. Projektet har efter mange års stilstand i de senere år taget fart, da en lille gruppe anført af Jørgen Ø. Jørgensen og Henning Sørensen gik i gang med flyet først på Christianshede og nu tilsidst i Ry. Der har til nogle dele været involveret andre værksteder.
Hele MUX-gruppen fortjener stor anerkendelse for resultatet, som det er p.t. Vi glæder os til at se flyet med tøj på.

 

30-11-2011

Prøvesamling af vinger og ror i Herning Svæveflyveklubs værksted.


01-02-2013

Så er MUX'en samlet for at man kan få tilpasset delene til hinanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet foregår i øjeblikket på Tulstrupvej.


23-02-2013

Så er vingerne blevet malede. Det er Morten fra Dan-Glide ApS, der har malet dem på hans værksted i Nørre Snede.

 

 

 

24-11-2013

Så har Morten netop afsluttet malerarbejdet på MUX. Diverse afdækningspapir er endnu ikke fjernet. Om lidt går turen tilbage til værkstedet i Ry.

 

 

 

 

Så er MUX tilbage på Tulstrupvej, hvor det videre arbejde vil foregå.