svfly

Værksted Mirabellevej, Holstebro

Renovering af 2 G, OY-ARX

08-09-2006
Denne 2 G er på vej ind i DaSK som delvis betaling for arbejdet med at restaurere en SG 38 for flymuseet i Stauning.

Afhentning af 2g Jeg må sige, at 2 G'en nok ikke er helt i samme stand som den SG 38, vi har lavet for flymuseet. Men 2 G'en skal nok blive flyvende igen om føje år. Stort set alle limningerne skal eftergås, og en hel del skal omlimes, men intet er umuligt, opgaven eller udfordringen er bare lidt større.
Jeg har netop adskilt den ene vinge, det viste sig faktisk at være det nemmeste, da tjek af limen også omfatter hovedbjælkerne. Ribbestykkerne mellem de to hovedbjælker bliver færdige inden udgangen af september. Det næste, der skal laves, bliver næseribberne, og samtidig bliver arbejdet med ribberne bag bageste hovedbjælke påbegyndt, af disse ribber er der kun en, der ser nogenlunde intakt ud.
På højre vinge er samtlige ribber udskiftningsmodne, da der er mange knækkede lister. Alle disse ribber regner jeg med at klare i løbet af oktober, måske lidt ind i november. Hjælpebjælkerne ved krængerorsudskæringerne er færdige. I løbet af november forventer jeg at skulle igang med hovedbjælkerne, som ser ud til at være rimeligt intakte, men limen skal tjekkes, så der skal åbnes nogle steder.
Hvis der skulle være en eller anden, der ligger inde med fotos af ARX eller evt. har fløjet med den, så kunne det være dejligt med lidt historier fra flyets aktive tid til placering på hjemmesiden.

22-09-2006
Jeg mangler p.t. at lave i alt 12 ribber af de, der skal være mellem hovedbjælkerne. Jeg laver til begge vinger på en gang, når nu skabelonen er fremme alligevel.
fremstilling af ribberJeg har i dag lavet de halve af de ribber, der skal være mellem bagkan-terne og bageste hovedbjælker, så jeg har nu alle de bageste ribber til højre vinge.Tilsyneladende har man ikke fulgt tegningerne ordenligt, da man man lavede næseribberne i sin tid, men de nye vil være i overens-stemmelse med tegningerne. De bliver påbegyndt, når vi kommer lidt ind i oktober.
Inden længe, når jeg får et ærinde i Billund-området, vil beslagene blive kørt til Båstlundvej, hvor vi har en ekspert i beslag, hovedparten fejler ikke noget, men de skal alle renses for gammel maling og rust, hvorefter de bliver konserveret og malet.
Jeg forventer også lidt ind i oktober at se på den første hovedbjælke til venstre vinge. Det bliver spændende at se, hvordan både lim og træværk er, når jeg får den lukket op.

02-10-2006
I aften limer jeg de sidste ribber til vingerne, jeg mangler så blot ca. 30 næseribber, som jeg vil lave side-løbende med arbejdet på hovedbjælkerne, og så skulle alle ribberne være klar til genmontering. Jeg regner med at hejse en hovedbjælke ned fra loftet i løbet af ugen, så den er klar til at blive set på i næste uge. Jeg skal også have bestilt noget finer. Der vil gå ca. 10 plader 1,5 mm finer til hovedbjælkerne, hvis al fineren skal skiftes.
Der er også på denne 2 G anvendt forskellige typer lim gennem tiderne i forbindelse med reparationer. Alle de områder, hvor der i strid med limfabrikanternes forskrifter er brugt en anden lim end kasein, skal træværk og lim udskiftes, da limtyperne angriber hinanden med manglende styrke til følge.

03-10-2006
Fineren lukket 08-01-1948Jeg har her i formiddag lagt en hovedbjælke ud på bordet, og jeg er begyndt at åbne den.Jeg begyndt på den side, hvor der var størst sansynlighed for, at limen kunne have mistet styrken. Da jeg fik fjernet ca. 2 m finer, stødte jeg på et navn fra dengang, flyet blev bygget.

 

Der er på fineren skrevet: "Lukket 8-1-48. A. Brøker".

11-10-2006
Det skrider langsomt, men planmæssigt af sted med venstre vinge. Jeg har netop afsluttet pålimning af nyt finer på den ene side af den bageste hovedbjælke. På modsatte side har limen større styrke, men der er alligevel en del steder, hvor der skal gøres noget. Det ender nok med, at det meste af fineren skal af også på den anden side, så der er arbejde tilbage på denne hovedbjælke i et par uger endnu.
Vingebeslagene blev for knap 14 dage siden afleveret på Båstlundvej, hvor de skal rengøres, inspiceres og males. Materielkontrollant Johannes Lyng meddelte mig i går, at beslagene allerede er klar til maling.

28-10-2006
Så er den første hovedbjælke klar igen, og arbejdet med den forreste bjælke er begyndt. Fineren på siden modsat næseribberne skal omlimes i fuld udstrækning. Til gengæld ser det ud til, at den anden side er intakt, dog undtagen den første halve meter ved rod og tip. Det samme gælder næseribberne, så der skal ikke laves så mange, som oprindeligt forventet. Jeg er stødt på en gammel reparation af et par næseribber, torsionsfiner og den gennemgående liste i torsionsområdet, her er der anvendt Melocol-lim, sikkert i den bedste hensigt, men alligevel i strid med forskrifterne, så hele dette område (udstrækning 4 næseribber) skal udskiftes.
Arbejdet med hovedbjælkerne lyder måske lidt omfattende, men jeg er faktisk kun positiv overrasket over tilstanden efter de mange år på et lager.

07-11-2006
Begge hovedbjælker er nu ved at være klar og omlimet i fornødent omfang. De fleste af næseribberne kan genbruges, enkelte lasker på dem er omlimet. Den næste tid skal bruges på konservering af alle ribberne med Shellak, og de udtagne næseribber skal genmonteres. Inden længe bliver en stor del af kroppens beslag samt styregrejerne sendt til Billund, hvor de bliver afrenses for gammel maling, efterset for skader samt konserveret med ny maling. Jeg beholder tårnbeslag og stræbere et stykke tid endnu, da jeg skal sikre mig ved genmonte-ring af vingebeslagene, at de passer nøjagtig med tårnbeslag og stræbere.

13-11-2006
Jeg fik ikke lavet så meget i sidste uge, da jeg skulle lave nogle tegnestativer til Struer Billedskole, men nu er næseribberne på plads igen, de fleste kunne faktisk godt genbruges, når enkelte lasker blev omlimet, der er udskiftet 6 næseribber, der var ødelagt af fugt eller limet med Melocol.
Jeg har fået vingebeslagene tilbage fra Billund, de er virkelig blevet flotte. Jeg har så sendt en stor del af kroppens beslag, især styregrejerne til Billund for at blive renoveret på samme elegante vis.
Det næste, der skal laves, er en jig, så jeg kan få vingen sat korrekt sammen igen. Det vil der nok gå en uges tid med at lave, og derefter skal alle ribber, nye som gamle, konserveres med Shellak, før de genmonteres.

06-12-2006
Jiggen er lavetDet går lidt langsomt i øjeblikket, da jeg arbejdsmæssigt har mere end rigeligt at se til i øjeblikket. Men lidt sker der da.
Jiggen er lavet, og alle ribberne, både nye og renoverede, er genmonterede, den skrå afstivning er ligeledes på plads, der mangler kun de store finerlasker på vingens overside.
På den forreste hovedbjælkes underside skal der pålimes en forstærkningsliste, som har været afmonteret, da laskerne til den skrå afstivning bliver placeret mellem denne laske og hovedbjælken. Jeg har limet den halve længde i, resten pålimes i denne uge.
Når dette er gjort, vil der være en del høvle- og pudsearbejde hen over undersiden af den forreste hovedbjælke, og så når jeg nok ikke mere inden juleferien.

01-01-2007
Vingen er nu stillet på højkant, da jeg skal have alle næseribberne pudset af, så de flugter med hinanden. Der mangler også lidt afpudsning af vingetippens randbue, men det må vente, til vingens bagkant vender opad. De sidste finerlasker er monteret, og konserveringen er stort set afsluttet.
De renoverede beslag er ligeledes monterede, så det næste, der skal laves, er monteringen af torsionsnæsens finer. Jeg regner med i løbet af den næste måned at begynde at se på krængeroret. Dets tilstand kender jeg ikke endnu, men jeg kan dog se, at der skal nye bagkanter til, så dem har jeg skåret træ op til allerede.

11-02-2007
Det går lidt langsomt i øjeblikket, da jeg har nogle problemer med højre arm efter et fald, men lidt sker der dog stadigvæk. Og jeg har fået min arbejdstid reduceret en del, så jeg nu kan få mere tid til at arbejde på værkstedet inden længe (håber jeg).
vingerodbeslagJeg er godt og vel halv færdig med torsionsnæsen, desuden er jeg begyndt med at lime bagkantlister til begge krængeror.
Torsionsfineren skal ligge i vand i ca. 8 timer, inden jeg kan forbøje den. Jeg spænder den våde finer direkte på vingen, dog med et underlag af plastfolie, så der ikke kommer fugt ned i vingen. Efter et par dage er fineren tør, og der afmærkes indvendig og udvendig for ribber, bjælker og lister. Så går der en dags tid med med at konservere træværket indvendig med Shellak, og så er fineren klar til montering.
Jeg har erfaret, at man på Båstlundvej er i fuld gang med den sidste sending beslag, jeg sendte derned.

05-03-2007
Torsionsnæsen er nu færdig. Jeg er begyndt at se på krængerorene, som skal helt omlimes, især det ene ror er dårlig. Krængerorene skal være færdige, før jeg vender vingen rundt for at pålime de sidste ribbedele og bagkanter. Jeg skal jo helst have bagkanterne på både vinge og ror til at flugte. Krængerorsheblerne, som er af metal, er sendt til Billund for renovering.

07-04-2007
Krængerorene er nu klar til at blive samlet igen, det vil ske i samme takt som ribberne bag hovedbjælken.
Jeg fik besøg af Heidi og Petter Lindberg fra Norge i dag, og Petter hjalp mig med af få vingen sat på højkant, så nu kan jeg få begyndt på det sidste på vingen. Det første, der skal ske, er at få bygget en jig, der forventes at gå ca. 14 dage med dette, da jeg har et andet projekt kørende i Lemvig. Jeg er ved at ombygge en lukket trailer, så den kan rumme min Ka 6'er.

22-04-2007
Jiggen blev færdig, og jeg har netop monteret alle ribberne fra vingerod til krængerorsudskæringen. Bagkantlisten og den skrå afstivningsliste er ligeledes indlimet.
I forbindelse med den nye hjemmeside talte jeg for et par dage siden med Eli V. Nielsen, som efterfølgende har sendt mig en del billeder af ARX fra Sandholm-tiden i Birkerød Flyveklub. ARX var klubbens skolefly i sidste halvdel af 50'erne. En del af disse billeder vil være at finde på den ny hjemmeside.

04-05-2007
venstre vinge, undersiden er næsten færdigNu er hele området foran krængeroret næste færdig, men der mangler alle de små finerlasker på hele vingen, desuden mangler "fingergrebet" i tippen. Dette hul var aldrig tidligere lavet på denne 2 G. Jeg mangler nu at samle krængeroret igen. Dette arbejde kan begynde, når jeg har modtaget krængerorsheblen, som p.t. er på Billund-værkstedet. De gamle hængsler, som har været afmonterede, er nu rengjorte, malede og genmonterede.Det ender faktisk med at ligne en vinge igen.


31-05-2007
Krængeroret er nu næsten færdigsamlet, der mangler enkelte lasker samt den sidste afpudsning af kanter, limninger og lignende. Det næste, der skal ske, er, at vingetippens finerbeklædning skal monteres, dog skal "fingergrebet" laves først, der mangler også en inspektionslem samt noget finerbeklædning ved denne. men det er jeg netop begyndt at lave.
Når disse arbejder er færdig, skal vingen vendes, der der mangler en hel del finerlasker på den anden side, det skulle gerne ske i løbet af juni måned. Så med lidt held skulle vingen være færdig før sommerferien.

22- 06-2007
venstre vinge næsten færdigI går fik jeg med hjælp fra min nabo vingen ud fra værkstedet, da den skulle vendes, så jeg kan komme til at arbejde på oversiden, hvor der mangler finerlasker samt de finerbeklædte områder.
Krængeroret er nu færdig bortset fra det sidste pudsearbejde.

 

 

 

15-07-2007
Så er den første vinge træfærdig. Jeg har i sidste uge fremstillet vingebukke på hjul, så den er nem at flytte rundt med på værkstedet, hvor der ikke er for megen plads. Jeg regner med på et tidspunkt at flytte den til Billund, når jeg kan få en aftale i stand med værkstedet på Båstlundvej.
Jeg har skilt den anden vinge ad på samme måde som den første. Den forreste hovedbjælke er lukket op. Limen er bedre på denne hovedbjælke, men jeg har valgt at udskifte fineren på begge sider alligevel, så begge vingen fremstår på samme "niveau", når de er færdige. Der er heldigvis ikke anvendt melocol lim i særlig stor udstrækning, så der er ikke så meget, der skal udskiftes af den grund. De fleste næseribber er rimelig intakte, om end en del skal omlimes eller efterlimes.

Også indvendig i denne hovedbjælke fandt jeg et par hilsener fra Anton Brøker, idet der er skrevet, at 2G'en blev bygget i 1947/1948, Viborg Svæveflyveklub, Brøker.

Jeg har i øvrigt fået ryddet så meget op på værkstedet nu, så jeg kan få udført nogle trykprøver af noget træ fra Båstlundvej til deres nye projekt.
Den næste tid vil gå med at få lavet de to hovedbjælker klar igen til samling af vingen.

04-08-2007
Den forreste hovedbjælke er nu færdig, d.v.s. jeg mangler kun lige at høvle kanterne til. Det må vente lidt, da jeg er begyndt at give alle ribberne shellak, de skal have 2 gange. Jeg bruger hovedbjælken som arbejds- og fralægningsbord i forbindelse med dette. Jeg har lagt et lille dokument med en hilsen ind i bjælken. Jeg håber dog ikke, at den nogensinde bliver læst, da det vil betyde, at hovedbjælken af en eller anden årsag er lukket op igen.

16-10-2007
Jeg har holdt en pause fra genopbygningen i et par måneder, da et par byggeprojekter skulle klares først. Men nu sker der lidt igen, og jeg er færdig med begge hovedbjælker nu. Næste etape bliver at samle vingen igen. Jeg er ved at spænde jiggen op med hovedbjælkerne i. Det tager nok en uges tid, hvorefter der skal monteres ribber mellem dem.

27-10-2007

Så er ribberne monteret mellem hovedbjælkerne. Diagonalafstivningen er ligeledes monteret, så nu skal der monteres lasker den næste tid. Som man kan se, ligger vingen med undersiden opad. Dette er nødvendigt, da jeg samtidig skal låse hovedbjælkerne fast både i rodenden og ved stræberen. Til højre kan netop skimtes den venstre vinge, som er træfærdig.


01-12-2007
Nu er alle næseribber, forkantliste og randbue monteret. Der forestår derefter et større arbejde med at konservere alle trædele fra den bageste hovedbjælke og frem til torsionsnæsen. Jeg er begyndt at formbøje torsionsnæsefineren. Jeg havde oprindeligt regnet med, at denne vinge var færdig omkring årsskiftet, men det når jeg ikke nu, idet jeg blev noget forsinket på grund af en opgave med at bygge en sauna til Lemvig Roklub. Desuden får jeg en lidt ufrivillig pause på et par måneder nu, da jeg skal en tur omkring skelet-snedkeren i et forsøg på at få min højre arm op på fuld styrke igen.

09-12-2007
Jeg har netop færdiggjort torsionsnæsen, og de fleste små lasker, der forbinder torsionsnæsen med ribberne er monteret, der mangler kun området, hvor der skal monteres en inspektionslem. Selv om jeg er noget handicappet, regner jeg med, at jeg kan give det meste af træværket et par omgange shellak. Med lidt held skulle jeg kunne begynde igen omkring 1. februar.

 

 

Overskydende lim i samlingerne fjernes.

 

07-01-2008
Reparationen ligger ikke helt stille trods mit midlertidige handicap. Det er utroligt, hvor meget man kan lave med venstre hånd alene, når man bliver tvunget til det. Det hele går blot en del langsommere. Jeg får lidt hjælp af mine naboer, når vingen skal flyttes. Den står nu lodret i vingebukkene ved siden af den anden vinge. I dagene op til jul fik jeg givet alt træværk, der vendte opad i jiggen, 2 gange shellak. Den anden side har så nu også fået samme omgang. Da alle de bageste ribbedele og bagkantlister var lavet klar tidligere, har jeg nu limet det hele sammen, dog mangler der at blive limet lasket over samlingerne på vingens underside. Krængeroret er så småt under opbygning, men da der skal laves en jig til dette, må denne del af arbejdet vente
Status i øjeblikket er derfor, at højre vinge er 95 % træfærdig, og krængeroret er 10 % færdig.

08-01-2008

Der er ikke sket ret meget siden i går, jeg skal i gang med at lave en jig til at lave krængeroret i. Der er en stor vridning på krængerorene, og de skal jo gerne have samme vridning. Når krængerorene er færdige, skal jeg have naboerne på besøg igen, da vingen skal flyttes tilbage på jiggen i lodret stilling, så jeg kan få sat alle laskerne på undersiden.

 

 

 

 

27-01-2008
Bortset fra lidt høvle/pudsearbejde er højde vinge inklusive krængeroret færdig på oversiden, når de sidste småting er klaret, kommer naboerne igen over for at flytte vingen tilbage i jiggen, så jeg kan få limet laskerne på undersiden, når det er gjort skal hele bagkanten høvles/pudses færdig, dette arbejde vil dog først blive udført til april, når jeg forhåbentligt igen kan bruge højre arm lidt igen.
Jeg begynder så småt at planlægge de næste arbejder, det skulle egentligt have været kropsstellet, men da det nok er for fysisk krævende, til at jeg kan magte det lige nu, vil jeg gå i gang med sideror, haleplan og højderor. Der er vist også nok at lave der i et stykke tid.

09-02-2008
I dag var jeg til åbent værksted arrangementet på Båstlundvej i Billund. Jeg medbragte begge stræbere, der skal renoveres i Billund i løbet af foråret. På mit værksted går det stille og roligt. Jeg arbejder på sideroret, som forventes delvist klar om 14 dage, jeg mangler dog siderorshebelen, som ikke bliver klar foreløbig. Så når sideroret er færdig, laver jeg vingen færdig på undersiden. Det er i hvert fald planen lige nu.

21-03-2008
Jeg har ændret lidt i mine planer, da der kom en bestilling på et større antal staffelier og maleplader, som skulle klares inden Påske, men nu er jeg i gang igen. Alle lasker på undersiden af højre vinge inkl. vingetippens finer er nu på plads, og jeg skal i gang med at høvle og pudse bagkanter og randbuer. Det forventer jeg at afslutte i ugen efter Påske, hvorefter der skal flyttes rundt på både vinger og kropsstellet, det skulle gerne give mig lidt mere plads til arbejdet med haleplan og højderor, som nok bliver det næste, jeg går i gang med.

22-03-2008
Da det på grund af de sidste dages snefald ikke har været muligt at foretage sig noget fornuftigt udendørs, har jeg tilbragt de sidste par dage på værkstedet. Dette har resulteret i, at vingerne blev færdige før end planlagt.

Jeg er nu igang med højderoret. Alle beslagene er afmonteret og rengjorte for gammel maling. Der skal skiftes meget træværk, da der er foretaget reparationer med Melocol lim, desuden er der et par "ikke godkendte reparationer".
Hvor lærredet er intakt, er træværket bagved i god stand, så nu afhænger det af limen, hvad der skal ske. Haleplanet, som hænger på væggen lige overfor mig, er i stort set samme stand som højderoret, så vidt jeg kan se.

 

08-05-2008

Næsten alt træværk i højderoret er nu færdig, der mangler kun list finer, der først kan limes på, når trimklappen er færdig, og alle beslagene er monterede. Den gamle trimklap var blevet ændret og fastmonteret, så der i realiteten ingen trimklap var. Så her er jeg begyndt på en hel ny klap. Alle højderorsbeslagene er kommer hjem fra Billund i flot renoveret stand, og jeg er begyndt på genmonteringen af disse.


Trimklappen er her under fremstilling i skabelonen

09-06-2008
Arbejdet på værkstedet går ikke helt så hurtigt, som jeg havde regnet med, på grund af mange andre gøremål i øjeblikket. Jeg er i øjeblikket ved at fremstille en del trædele, som skal erstatte gamle udtjente dele i haleplanet.
Jeg forventer, hvis alt går vel, at kunne udskifte de kassable dele sidst i måneden. Metaldelene i haleplanet bliver afmonterede, og de skal så sendes til Billund for at blive klargjort til genmontering.

15-06-2008
Jeg har netop i dag afleveret de sidste metaldele til Johannes Lyng, som vil tage dem med til værkstedet i Billund for renovering.

27-06-2008

Det skrider fremad med haleplanet, som var i en meget dårlig stand. Tidens tand har været hård ved træværk og lim. Da der var udført en hel del reparationer, som jeg ikke kunne godkende, både fordi de ikke var udført efter forskrifterne, og fordi der var anvendt Melocol lim en del steder, var det nødvendigt at skifte en hel del træværk.

 

 

Der mangler montering af en del beslag, som jeg henter i Billund i næste uge. Desuden mangler alt torsionsfiner og finerfanerne på haleplanet. Trimklappen er ny, da den gamle var ombygget og dermed uanvendelig, heldigvis var alle beslagene tilstede

 


27-07-2008
Haleplan og højderor er nu "træfærdige", der mangler kun lidt afpudsning, montering af et par bolte samt behandling med shellac. Vedr. shellacen er der nu opstået et forsyningsproblem, da der er gået miljø i den, hvilket er lidt besynderligt.
Shellac er på spritbasis og er ikke mere farlig end alm husholdningssprit, som stadig kan købes.
Jeg håber, at jeg har nok af de gamle "skaller" jeg fik for nogle år siden i Lønstrup. De skal blot opløses i den lovlige sprit, og så har jeg fortsat shellac (miljørigtig endda). Skulle der være en eller anden, der ligger inde med disse skaller, vil jeg meget gerne høre om det, eller endnu bedre få dem overdraget.

15-08-2008

I forbindelse med arbejde på bagkroppen dukkede der et stykke krøllet papir frem med den viste hilsen. Jeg regner med at lægge papiret ind igen + en hilsen fra den nuværende reparation i stil med, hvad jeg har placeret inde i hovedbjælkerne i håbet om, at der aldrig er nogen, der får dem at se. Sker dette, er der gået noget galt.

Billedet er ikke god, men klik på det, så kan du læse det.

 

 

25-10-2008

Det går stille fremad med arbejdet på kroppen. Jeg er færdig med at reparere/udskifte træet i bagkroppen. Alle steder, hvor der tidligere er anvendt melocol lim ovenpå den oprindelige kasein lim, er der kun et at gøre, nemlig at udskifte træværket, da de to limtyper angriber hinanden med manglende styrke til følge. Kroppens finer på højre side har været afmonteret for inspektion af både træværk og lim. Derved afsløredes en gammel reparation foran forreste støddæmper. Denne reparation var ikke helt korrekt udført, så den bliver også udskiftet. Da en del af fineren ikke kunne genanvendes af forskellige årsager, har jeg limet nyt finer på hele kroppens højre side.
De sidste beslag i kroppen er nu afmonterede og sendt til Billund for renovering på Båstlundvej.
I øjeblikket ligger arbejdet stille, da en anden skulle bruge tegningerne, som jeg skal bruge hele tiden for at sikre, at det færdige resultat stemmer overens med tegningerne.

18-11-2008
Da arbejdet fortsat ligge stille på grund af manglende tegninger, har jeg taget noget andet arbejde ind på værkstedet, dette arbejde vil strække sig mindst frem til jul lidt afhængig af julehandelen. Da jeg desuden har lovet at reparere et par store inriggere for Lemvig Roklub, vil der ikke ske meget med ARX i vinter, hvilket er ærgerligt, da jeg kunne have nået stort set alt træarbejdet inden årsskiftet.

 

12-02-2009

Bagkroppen er nu næsten træfærdig. Siderorsfinnen mangler at blive beklædt.
Under hælen skal der monteres et beslag, som dog endnu ikke er renoveret.

 

 

På forkroppen er al fineren på venstre side i øjeblikket afmonteret, da både lim og træværk skal inspiceres. Der var kun enkelte små fejl på træværket, som opstod i forbindelse med afmonteringen af fineren.
Alle beslag er p.t. afmonterede, de er sendt til renovering. Jeg venter i øjeblikket på, at de kommer tilbage, da genmonteringen af dem er det næste skridt, så der sker ikke så meget i øjeblikket.

 

04-06-2009
Der er nu monteret finer på begge kroppens sider. Inden længe vil arbejdet med sæderne gå i gang. Så snart jeg får styregrejserne tilbage fra Båstlundvej og monteret dem, kan jeg færdiggøre tårnet. Det drejer sig om den forreste del, hvorpå forreste sæde skal monteres. Den øverste vandrette del ligger klar til montering.

Der skal udskiftes noget træværk i området, hvor de forreste pedaler og næsekoblingen skal monteres. Jeg har bestilt to nye beslag i Jezow i Polen, det er de to beslag, der er monteret på undersiden ved støddæmperne. Det viste sig nemlig, at de beslag, jeg havde fået med i sin tid, er beregnet for en SG 38, og det har jeg desværre først opdaget nu.

Meden er fremstillet, men beslagene monteres først, når støddæmperne og støddæmperkraverne kan monteres.

12-07-2009
Nu er selve tårnet på plads igen, der mangler blot et par lasker og udfyldningsklodser for oven. Sektionen med styregrejerne er monteret. Næsebeslaget med kobling og pedaler skal ændres lidt, inden jeg kan montere det. Det er de to midterste bolte, der er så meget for lange, at de sidder i vejen for fastspændingsboltene.
Jeg talte i telefonen med Leszek Jankowski, Jezow for et par dage siden, han nævnte, at de bestilte beslag var færdige og ville blive sendt til mig snarest.
Jeg er næsten færdig med skelettet i begge sæder, jeg regner med at forme fineren til sæderne i løbet af den kommende uge.

02-08-2009
Jeg har nu modtaget de bestilte beslag fra Leszek. Beslagene er udført i den sædvanlige gode kvalitet, som kendetegner fabrikken i Jezow.

Sæderne er nu næsten færdige, og jeg er ved at montere dem på kroppen, der mangler dog af lave udskæringerne for selerne.

 

 


Når jeg bliver færdig med de sidste småting med sæderne, skal jeg igang med at afslutningen på bagkroppens øverste kant. Der mangler også et par finerstykker øverste på venstre side af tårnet. Disse ting kan dog først udføres, når kroppen bliver sænket ned på nogle lavere bukke, så jeg kan få en ordentlig arbejdshøjde. Inden det sker, regner jeg med at få tilpasset og monteret det forreste beslag med koblingen og siderorspedalerne. De øvrige beslag venter jeg lidt med endnu. Beslagene og selve meden vil blive monteret næste gang, jeg har kroppen vendt med bunden opad.
Arbejdet på mit værksted vil i efteråret ske i et lavere tempo, da jeg er kommet til at sige ja til at reparere en Polyt 5, som efter landingshavari har fået en del skader på krop og vinger, Da arbejdet vil foregå på DTU, bliver der ikke megen tid til overs til ARX i den periode.

23-09-2009
Jeg er begyndt at montere beslag. Siderorspedalerne er monteret ved begge sæder, og jeg skal snart i gang med at montere fodhvilerbeslaget ved bageste sæde, Dette beslag er ikke 100 % lavet efter tegningen, men jeg tror, jeg kan ændre lidt på det, så det kan anvendes.
Skelettet til rygafslutningen er limet på og jeg er begyndt at lave finerstykkerne klar til pålimning.

12-12-2009
Der er ikke sket ret meget på værkstedet de sidste par måneder, da jeg har været 2-3 dage om ugen på DTU det meste af efteråret, for at reparere PFG's Polyt 5. Da min del af reparationen var afsluttet, måtte jeg i gang i Lemvig Roklub med en 4 årers inrigger, der fik bunden slået op i august, dette arbejde bliver færdig omkring juletid, og så håber jeg, at der igen bliver tid til at komme lidt på værkstedet. Jeg er blevet lovet, at de sidste beslag, jeg har bestilt på fabrikken i Polen, kommer lige før jul.

21-04-2010
Jeg fik lavet de sidste småting, som jeg kunne lave på værkstedet, her i foråret. Kroppens tårn- og stræberbeslag kan jeg dog ikke montere nu, da jeg ikke har plads til det, idet flyet skal stå opspændt under arbejdet. De sidste ting skal derfor laves i Billund.
Da Kranichen på Båstlundvej skulle køres til Thisted for at blive malet, havde jeg aftalt med Johannes, at 2 G'en kunne komme til Båstlundvej , når der alligevel skulle en tom trailer tilbage, så nu foregår det fremover i Billund.

07-05-2010
Beskrivelse af det videre forløb fortsætter under Værksted 1.