svfly

Funderinger over DaSK's rolle som flyejer.

Gennem hele klubbens snart 19 årige virke, har der været et konstant behov for, at DaSK spiller en aktiv rolle som "bagstopper", når bevaringsværdige fly skifter ejer eller burde have gjort det. Og stadig er der fly i periferien, hvis fremtid er usikker, og som der må holdes godt øje med, hvis de skal sikres.
DaSK ser meget gerne opgaven løst gennem private initiativer, men praksis har vist, at DaSK ofte kommer på banen.
Men hvordan kan DaSK sikre flyene bedre end private?

a. Ved at bestyrelsen udviser beslutsomhed på fællesskabets vegne og erhverver truede fly, såfremt ingen private viser interesse.
b. Ved at klubben om nødvendigt kan trække på de ganske vist begrænsede økonomiske muligheder, som ca. 300 medlemmers kontingent giver.
c. Ved at klubben sikrer værksteds- og opbevaringsfaciliteter, så der er tale om en reel sikring af flyene.

De to første punkter er ikke så svære. Enhver kan selvfølgelig sige ja, når det er gratis og i en god sags tjeneste.
Sidstnævnte punkt er det vigtigste i denne sammenhæng. Det handler om de ofte meget store forpligtigelser, der følger med, når der er sagt ja, og klubben skal til at vise, om den er tilliden værdig.

En stor flåde.

Det er en kendsgerning, at DaSK i dag er den lykkelige ejer af mere end 20 fly, hvoraf de 11 er luftdygtige. Det vil sige 11 fly, som skal have løbende vedligeholdelse, og derudover mindst 14 andre fly, som skal opbevares forsvarligt, og for enkeltes vedkommende skal restaureres, når deres tur kommer.

Desuden skal de 11 luftdygtige fly vises frem for offentligheden, hvilket vil sige, at de hver for sig behøver en god transportvogn, så de kan flyttes, samles og adskilles på forsvarlig vis. Og opbevares sikkert, når de ikke bruges.

Lejede lokaler.

Indtil nu har vi klaret os med lejede lokaler til værksteder og opbevaring, og vi må sikkert belave os på, at det også er løsningen nogle år fremover.

En landsdækkende klub som vores må selvfølgelig have aktivitetsceller flere steder i landet, hvilket vi også har, f. eks. i form af værksteder på leje- eller lånebasis. Men det giver unægteligt nogle store afbræk i arbejdet, som da vort oprindelige værksted i Billund ikke længere var til rådighed, og vi måtte flytte ud med kort varsel. Det havde været rarere at have et eget domicil.

Ydermere er vi henvist til at opbevare vore mange fly på steder, som ligger fjernt fra flyvepladsen, hvilket dels giver ekstra besvær, og dels indebærer, at vi lever lidt af en skyggetilværelse, ofte usynlige for landets andre svæveflyvere, hvilket bestemt ikke er, hvad vi ønsker. Vi ønsker derimod at leve op til klubbens vedtægter, der blandt andet nævner, at vi skal organisere flyvning med historiske svævefly. Så en hangar fuld af kampklare fly ville ganske givet gøre underværker i den retning.

Der er med andre ord meget, der taler for, at vi bør arbejde frem imod at realisere et byggeri med hangar og værksted, så snart vi har mulighed for det. Selv om det måske i nogles ører lyder drastisk, er det ikke urealistisk.

Både Dansk Svæveflyver Unions hovedbestyrelse og det tidligere Arnborg-udvalg har udtrykt, at de er positive over for et DaSK-byggeri på Svæveflyvecenter Arnborg.

Financeringen kan for en stor del ydes via private og offentlige fonde, formentlig kan også tips- og lottomidler regnes for realistiske muligheder.

Klubbens formål med bevarelse af et enestående stykke dansk kulturhistorie gør, at vi rangerer blandt de bedste kandidater til den nævnte type midler. Det er blot op til bestyrelsen med perspektivplanen i hånden at overbevise de bevilgende myndigheder.
Et vigtigt skridt i den retning er også klubbens egen fond, DaSK-Fonden. Dens tilstedeværelse vil høre til blandt de solide argumenter for vores sag, rent bortset fra, at den også kan blive af afgørende betydning for vores egen financeringsdel af byggeriet.

Flere fly til samlingen.

Som nævnt ovenfor er der flere fly i periferien, som vi skal holde øje med. Og meget tyder på, at vi skal finde plads til flere i fremtiden, for ikke at svigte de idealer, vi kan læse om i klubbens vedtægter.

Og der er slet ikke så tossede endda. Så hvis du også gerne vil nyde synet af velbevarede historiske svævefly, så støt DaSK-Fonden! Det er endda fradragsberettiget, hvis betalingen går via Dansk Svæveflyver Union!
Tak for dit bidrag!